[800x600] 721708b.jpg

Lokomotiva T458.0508 byla jednou ze dvou své řady, která se dostala do provozu v Polsku (dokonce na širokém rozchodu). Snímek ji zastihl v ŽOS Česká Třebová, kam za účelem opravy zavítala 20.7.1988.

Foto:
Jiří Adolf
Sbírka:
Jan Kudlička