[800x600] 721540e.jpg

Dvojice firemních strojů Třineckých železáren, 721 540-3 a T419.0512, se setkala na odevzdávkovém kolejišti u zdejšího stavědla č.13 dne 26. 4. 2004.

Foto:
Jan Orel