[800x600] 721512b.jpg

V podnikovém depu ostravské Nové Huti se 721 512-2 právě podrobuje opravě 13. 2. 2002.

Foto:
Martin Třískala