[800x600] 721139b.jpg

V roli posunovací zálohy byla 721 139-4 zastižena u dnes už přemístěného 4. nástupiště stanice Přerov za horkého letního dne 28. 7. 1988.

Foto:
Ing. Ivo Raab