[800x600] 720525b.jpg

Bližší pohled na stroj 720 525-5 odstavený na vlečce cukrovaru v Mělníku 27.9.2004.

Foto:
JUDr. Miloslav Blahovec