[800x600] 710938stitek.jpg

Výrobní štítek průmyslové lokomotivy T334.0938.

Foto:
JUDr. Miloslav Blahovec