[800x600] 710415c.jpg

Lokomotiva 710 415-1 posunuje s ruskými cisternami na vlečce podniku FOSFA Poštorná 15. 12. 2008.

Foto:
Bc. Martin Ševčík