[2370x768] 470schemaVN.jpg

Schéma vysokonapěťových obvodů hnacího vozu řady 470.

Sbírka:
Ing. Petr Sporer