[800x600] 470003disp3.jpg

Další údaje na monitoru v kabině hnacího vozu 470 004-3 zachycují zadávání údajů pro cílové brzdění.

Foto:
Dr. Ing. Ivo Myslivec