[800x600] 470003disp2.jpg

Pohled na monitor v kabině hnacího vozu 470 004-3 zachycuje výpis systémových proměnných po aktivaci AVV ve skříni za strojvedoucím.

Foto:
Dr. Ing. Ivo Myslivec