[580x768] 470003disp1.jpg

Pohled na monitor hnacího vozu 470 004-3, který při úplně poslední jízdě jednotky 470 003/004 vlastní silou (z odjezdové skupiny na 201. kolej Odstavného nádraží jih v Praze) naposledy ukazuje provozní údaje před definitivním odstavením jednotky a započetím jejího odstrojování o cca 20 minut později 16.10.2009.

Foto:
Dr. Ing. Ivo Myslivec