[800x600] 470002oprpodvoz_b.jpg

Méně kvalitní, o to však cennější záběr hnacího vozu 470 002-7, stojícího provizorně pouze na podvozku vz. 53 vypodloženém na každé straně třemi uříznutými pražci (uprostřed byl otočný čep), pochází ze stejné akce uskutečněné v zimě 1995/96.

Foto:
Ing. Petr Sporer