[1024x720] 350vypakubat.jpg

Vypínač akumulátorových baterií a vlevo od něho dva jističe pro čerpadla transformátorového oleje ve strojovně lokomotivy 350 015-4.

Foto:
Peter Hudec