[680x760] 350skrinochran.jpg

Skříň ochran AGL, ve které je signalizováno zaúčinkování kterékoliv ochrany - stroj 350 015-4.

Foto:
Peter Hudec