[570x760] 350kompresor1.jpg

Pístový kompresor 3 DSK 100 ve strojovně lokomotivy 350 015-4.

Foto:
Peter Hudec