[660x760] 350015hlavkontroler.jpg

Hlavní kontrolér ve strojovně stroje 350 015-4.

Foto:
Peter Hudec