[530x800] 260parametry52E.jpg

Tovární výpis základních parametrů z projektu továrního typu 52E (tj. ČS4 SŽD) ze srpna 1964.

Sbírka:
Ing. Martin Hejl