[800x600] 184501r.jpg

Ve stanici Polom právě zastavil vlak tažený strojem 184 501-5 dne 29.5.2007.

Foto:
Robert Škrlant