[800x600] 180001vnpojistky.jpg

Blok vysokonapěťových pojistek pomocných pohonů a měření na stroji 180 001-0 (vpavo diferenciální ochrany pomocných pohonů, dole předřadný odpor napěťového relé).

Foto:
Zdeněk Itterheim