[800x600] 180001nadpochrany.jpg

Nadproudové ocharany motorových skupin ve stroji 180 001-0 (vlevo nahoře je vzduchová průchodka ke sběrači, uprostřed napěťový dělič pro voltmetry, vlevo vzadu stykače pomocných pohonů a pod ochranami je "klapkovník" - padáčkové relé zaúčinkování ochran).

Foto:
Zdeněk Itterheim