[680x1024] 17Epredavak.jpg

Předávací protokol k lokomotivě výrobního čísla 3820 .

Sbírka:
Ing. Petr Mirčev