[1024x720] 16E1_03c.jpg

Lokomotiva 107 vyjíždí při své poslední jízdě ve službách nákladní dopravy na tramvajové síti v Ostravě z vlečky pískovny v Polance nad Odrou 31.1.1972.

Foto:
Ing. Rudolf Pavelek