[1024x690] 162040b.jpg

Prostorem někdejší výhybny Kamenolom nedaleko Libochovan tlačila 162 040-0 svůj vlak 7. 8. 2013.

Foto:
Rosťa Kolmačka