[800x600] 141019c.jpg

Přes most přes Sázavu v Čerčanech přejíždí vlak Os 9138 tažený "Bobinou" 141 019-0 dne 7. 6. 1996.

Foto:
Ing. Vilém Bodlák