[800x600] 141018b.jpg

Sólo jedoucí 141 018-2 byla mezi Ústím nad Orlicí a Třebovicemi v Čechách zastižena 31. 8. 2006.

Foto:
Pavel Stejskal