[1024x710] 140052kabi2.jpg

Bližší pohled na řídicí pult modernizované lokomotivy 140 052-2 pro PHU Lokomotiv.

Foto:
Aleš Krška