[800x600] 130tabulka1.jpg

Nová tabulka s označením "polonizovaného" stroje 130 041-7.

Foto:
Jan Štiller