[800x600] 130kontroler.jpg

Pohled na hlavní kontroler ve strojovně lokomotivy 130 044-1.

Foto:
Václav Lapka