[800x1130] 112clanekZTc.jpg

Článek z odborného časopisu Železniční technika, pojednávající o energetických výhodách pulsní řady E457.0 oproti odporovým E458.0 - 3. strana.

Sbírka:
Ing. Jiří Adamovský