Lokomotiva TL659.002


TL659002c.jpg
Druhý prototyp krátce po vyrobení, TL659.002, v Plzni na Gottwaldově nádraží s vlastním z výroby speciálně upraveným kotlovým vozem/tendrem z Královopolské strojírny. Za ním je patrný měřící vůz ZVIL č. M520044 (ex M284.003) - březen 1960.
Foto: Karel Vendler   Sbírka: Miroslav Petr1024 × 620 pix187 KiB

TL659002h.jpg
Jediný známý společný snímek obou "Turbínek" TL659.002 a TL659.001 (upravené již dle své mladší sestry) byl pořízen v plzeňském lokomotivním depu u tzv. garáže z tehdejší nádražní lávky - léto 1960.
Sbírka: Ing. Ondřej Řepka1200 × 520 pix293 KiB

TL659002d.jpg
Po květnové havárii generační turbíny byl stroj TL659.002 opravován včetně úpravy střešní partie a z výfuku turbín byl demontován výměník. Poté byl nasazen na srovnávací trakční a konzumní zkoušky oproti TL659.001 mezi stanicemi Pačejov a Babín (dnes Horažďovice předměstí) - září 1960.
Foto: Karel Vendler   Sbírka: Miroslav Petr1024 × 670 pix292 KiB

TL659002f.jpg
Na cenném kvalitním snímku TL659.002 ze stanice Pačejov je dobře viditelné propojovací palivové potrubí (hadice) a tlakovzdušné (hadička) mezi lokomotivou a tendrem - září 1960.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jan Beníšek1024 × 620 pix217 KiB

TL659002g.jpg
Při stejné příležitosti pořízený snímek stroje TL659.002 (stále bez znaků „Škoda“ na čelech) se svým tendrem bez označení „ČSD“ dokumentuje vlastnictví výrobce ZVIL - září 1960.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jan Beníšek1024 × 630 pix233 KiB

TL659002k.jpg
Bližší pohled na měřící vůz ZVIL č. M520044 z roku 1958, jenž byl do ledna 1957 motorovým vozem M284.003, při odjezdu ze stanice Pačejov v soupravě s "Turbínkou" TL659.002 - září 1960.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jaroslav Wagner1024 × 650 pix257 KiB

TL659002b.jpg
Turbínová lokomotiva TL659.002 byla na Gottwaldově nádraží v Plzni zachycena ještě před zářijovým předáním do pravidelného provozu ČSD - srpen 1962.
Foto: Karel Vendler   Sbírka: Miroslav Petr1024 × 680 pix209 KiB

TL659002e.jpg
Po opravě trvající celé dva roky znovu plně provozní TL659.002 stojí odstavena mezi 1. a 2. nástupištěm stanice Plzeň Gottwaldovo nádraží - duben 1965.
Foto: Karel Vendler   Sbírka: Zdeněk Michl st.1024 × 670 pix277 KiB

TL659002j.jpg
Dle postavení neschopné lokomotivy TL659.002 v kolejišti stanice Planá u Mariánských Lázní došlo k její poruše dne 30. září 1965 na chebské trati při cestě zpět do Plzně. Na čele lokomotivy lze tušit v obrysu narychlo provedenou hvězdu - podzim 1965.
Foto: Ing. Pavel Dočkal   Sbírka: Ing. Michal Dočkal1024 × 680 pix235 KiB

TL659002i.jpg
Obdobný snímek TL659.002 ze stanice Planá u Mariánských Lázní prokazující na kotlovém voze/tendru již popisy dle normálií ČSD. Je patrné dodatečně dosazené regulačně-vyrovnávací tenké potrubí tlakového vzduchu, propojující armatury na čelech kotle tendru - podzim 1965.
Foto: Ing. Pavel Dočkal   Sbírka: Ing. Michal Dočkal1024 × 630 pix224 KiB

TL659002a.jpg
Po demontážích turbosoustrojí a dalších zařízení strojovny provedených výrobcem v roce 1966 (který vrátil znaky „Škoda“ na čela) stálo vozidlo ex TL659.002 odstaveno v depu Plzeň a čekalo coby majetek VŠD na transport do Žiliny - zřejmě březen 1967.
Foto: Karel Vendler   Sbírka: Miroslav Petr1024 × 690 pix294 KiB

TL659002podvozky.jpg
Někde pod zemí dodnes existující podvozky prototypu TL659.002 byly na žilinském Velkém Dielu zdokumentovány 13. 6. 1983.
Foto: Dr. Ing. Aleš Lieskovský   1024 × 700 pix392 KiB


Zobrazeno 12 z celkem 57 dostupných snímků této řady a celkem 13230 fotografií na stránkách.