Dokumentace k řadě & bonusy


TL659001_typak.jpg
Typový náčrt stroje TL659.001 v podobě po prvotních opravách po požáru ze září 1959 (upraveno z náčrtu p. Janaty).
Sbírka: Ing. Martin Hejl2000 × 610 pix269 KiB

TL659002_typak.jpg
Typový náčrt stroje TL659.002 v jeho definitivní podobě, stav roku 1965 (upraveno z náčrtu p. Janaty).
Sbírka: Ing. Martin Hejl2000 × 640 pix259 KiB

TL6590_vnitrniUsporadani.jpg
Schéma vnitřního uspořádání lokomotivy TL659.0 s popisem jednotlivých zařízení (tovární výkres převzat z časopisu Železniční magazín 8/2003)..
Sbírka: Ing. František Flandera1100 × 800 pix420 KiB

TL6590_hrideloveRozvody.jpg
Schéma rozvodu kloubovými hřídeli k nápravovým převodovkám na lokomotivě TL659.0 (tovární výkres převzat z časopisu Železniční magazín 8/2003)..
Sbírka: Ing. František Flandera1100 × 720 pix314 KiB

TL6590_vyroba_agregat.jpg
Pohled na mezirám s hnacím agregátem prototypu TL659.001 - dominantní je spalovací turbína a v popředí naftový motor TATRA 111A - rok 1957.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jaroslav Wagner1024 × 720 pix309 KiB

TL6590_vyroba_hlavram1.jpg
Pohled na právě dokončovaný hlavní rám lokomotivy TL659.001 ve výrobním závodě.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Rosťa Kolmačka1024 × 700 pix270 KiB

TL6590_vyroba_hlavram4.jpg
Horní pohled na hlavní rám lokomotivy TL659.001 ve výrobním závodě.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Rosťa Kolmačka1024 × 710 pix318 KiB

TL6590_vyroba_hlavram2.jpg
Už kompletní hlavní rám prototypu TL659.001 zavěšený na jeřábu ve výrobním závodě v Plzni - rok 1957.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Rosťa Kolmačka1024 × 680 pix200 KiB

TL6590_vyroba_hlavram3.jpg
Jiný pohled na hlavní rám stroje TL659.001 "vznášející se" v hale plzeňské lokomotivky.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Rosťa Kolmačka1024 × 630 pix266 KiB

TL6590_vyroba_podvozek1.jpg
Pohled na dokončený podvozkový rám prototypu TL659.001 v pro dobu typickém prostředí plzeňské lokomotivky - rok 1957.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Rosťa Kolmačka1024 × 670 pix231 KiB

TL6590_vyroba_podvozek2.jpg
Pohled shora na podvozkový rám stroje TL659.001 ve výrobním závodě.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Rosťa Kolmačka1024 × 730 pix229 KiB

TL6590_vyroba_zavespodv.jpg
Rozpracovaný závěs podvozku pro stroj TL659.001 ve výrobním závodě.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Rosťa Kolmačka1024 × 560 pix192 KiB

TL6590_vyroba_naprprevod2.jpg
Hvězdicová kola na nápravě lokomotivy TL659.001 i s ozubeným kolem nápravového převodu.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Rosťa Kolmačka850 × 750 pix184 KiB

TL6590_vyroba_naprprevod1.jpg
Odkrytý nápravový kuželový převod pro lokomotivu TL659.001.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Rosťa Kolmačka1024 × 770 pix220 KiB

TL6590_vyroba_naprprevod3.jpg
Nápravový převod připravený pro zamontování do podvozku stroje TL659.001 po zakrytování.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Rosťa Kolmačka800 × 750 pix202 KiB

TL6590_kompresor.jpg
Jedinečný pohled na srdce turbínové lokomotivy - 18stupňový kompresor a za ním na společném hřídeli uloženou generační turbínu (za ní se skrývající trakční turbína je na samostatném hřídeli).
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jan Beníšek1024 × 730 pix320 KiB

TL6590srovnani2.jpg
Z doby před vznikem tuzemských turbínových lokomotiv pochází tato srovnávací tabulka, která shrnuje parametry do té doby vyrobených turbínových lokomotiv ve světě (francouzská lokomotiva No 507 je starší řady 040 GA, přezdívaná "la Baleine", což znamená "velryba").
Sbírka: Rosťa Kolmačka1000 × 1000 pix562 KiB

TL659_RP_03_01_1958.jpg
První zmínka o turbínové lokomotivě v Rudém právu z 3.1.1958 (čerpáno z Digitalizovaného archivu časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR).
Sbírka: Ing. Martin Hejl1200 × 930 pix763 KiB

TL659_RP_20_02_1958a.jpg
Zásadní článek v Rudém právu z 20.2.1958 informoval o cílích vývoje nově vyrobené turbínové lokomotivy i s vysvětlením, proč nebude vystavována na EXPO 58 v Bruselu (čerpáno z Digitalizovaného archivu časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR).
Sbírka: Ing. Martin Hejl1200 × 900 pix748 KiB

TL659_RP_20_02_1958b.jpg
Obrázek k článku (viz výše) v Rudém právu z 20.2.1958 byl doplněn na titulní straně továrním snímkem nenalakované lokomotivy TL659.001 (čerpáno z Digitalizovaného archivu časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR).
Sbírka: Ing. Martin Hejl1200 × 820 pix682 KiB

TL659_RP_09_04_1959.jpg
Zhruba 14 dní po "rekordní" jízdě vyšel v Rudém právu článek, uvádějící již reálnější hodnotu zátěže odvezené strojem TL659.001 a to ve srovnání s parní řadou 556.0. Možná to měl být další pokus zastánců "turbinizace" k předmětnému jednání vlády, ale nakonec článek vyšel o den později..
Sbírka: Ing. Martin Hejl1200 × 910 pix603 KiB

TL6590princip.jpg
Turbínová lokomotiva TL659.0 byla s dvouhřídelovým uspořádáním turbín s otevřeným oběhem. Měla 18stupňový kompresor (1) hnaný generační turbínou (2). Kompresor nasátý vzduch stlačoval do výměníku tepla (4), kde se předehřál a proudil do spalovací komory (5). Zde vytvořené plyny spalin o dovolené teplotě max. 650 °C ponejprv expandovaly v generační turbíně a vzápětí v turbíně trakční (3). Ta poháněla hlavní převodovku (8) a pomocí hřídelů nápravové převodovky (9) hnací kola lokomotivy. Výfukové plyny z trakční turbíny proudily do výměníku tepla, případně zčásti přes parogenerátor na čele výměníku. Pro vlastní starty turbosoustrojí (startovalo se motorovou naftou) či naopak pro dochlazování turbín jejich protáčením po vypnutí spalování a dále pro posunovací jízdy samostatné lokomotivy sloužil automobilový naftový motor (6) s rozvodovkou (7)..
Sbírka: www.modellode.cz1000 × 430 pix170 KiB

TL659001pozar.jpg
Nahlédnutí do protokolu k požáru lokomotivy TL659.001 ze září 1959 vyvracející mýtus o tom, že lokomotivu hasili náhodně okolo jedoucí požárníci.
Sbírka: Jan Beníšek840 × 750 pix205 KiB

TL6590srovnani1.jpg
Srovnávací tabulka ze zprávy výrobce z ledna 1960 prokazuje jako palivo pro TL659.0 tzv. střední olej (písařskou chybou „W-“ místo M-olej).
Sbírka: Martin Žabka1024 × 550 pix226 KiB

TL6590ptpkomise1.jpg
Závěrečná stránka protokolu jednání vládní prototypové komise ze 6. února 1959, mimo jiné svědčí o trvajícím utajování..
Sbírka: Martin Žabka800 × 1100 pix397 KiB

TL639_typak1.jpg
Tovární výkres v řezu a půdorysu schématického uspořádání lokomotivy 2TLo (plánovaná řada TL639.0) z fondu archivu Škoda.
Sbírka: SOA Plzeň1200 × 550 pix266 KiB

TL639_turbosoustroji.jpg
Výkres návrhu turbosoustrojí výkonu max. 4500 k s dvěma spalovacími komorami pro 2TLo - výkres z fondu archivu Škoda.
Sbírka: SOA Plzeň1024 × 500 pix301 KiB

TL639_typak2.jpg
Náčrt provedení typu 2TLo dle částečných továrních podkladů z let 1960 až 1961; kóty s vlnovkou jsou pouze odměřeny a bez záruky. Kabiny z exportních ČS2 by respektovaly nutnou úsporu nákladů v prvním možném roce výroby 1967 .
Sbírka: Ing. Martin Hejl2000 × 550 pix183 KiB


Zobrazeno 28 z celkem 57 dostupných snímků této řady a celkem 13230 fotografií na stránkách.