Dokumentace k řadě & bonusy


EM4750typak_a.jpg
Typový výkres čelního vozu řady EM475.0.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský2520 × 1024 pix691 KiB

EM4750typak_b.jpg
Typový výkres vloženého vozu řady EM475.0.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský2150 × 1024 pix559 KiB

EM4750schema.jpg
Schéma uspořádání technické jednotky EM475.0 s uvedením délek celé dopravní jednotky.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1900 × 768 pix305 KiB

EM4750nakrkabi.jpg
Půdorys kabiny čelního vozu EM475.0 s rozpisem prvků na řídícím stanovišti.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1200 × 760 pix237 KiB

EM4750trobvod_b.jpg
Schéma zapojení trakčních obvodů hnacích vozů technické jednotky EM475.0 v režimu jízdy vpřed na sériové spojení a režim posunu.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1660 × 1000 pix201 KiB

EM4750trobvod_c.jpg
Schéma zapojení trakčních obvodů hnacích vozů technické jednotky EM475.0 v době přechodu ze sériového na paralelní spojení a při oddělení obvodů jednotlivých vozidel.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1630 × 1000 pix243 KiB

EM4750trobvod_a.jpg
Schéma zapojení trakčních obvodů hnacích vozů technické jednotky EM475.0 v režimu jízdy vpřed na paralelní spojení, odporovém a rekuperačním brzdění.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský2090 × 1000 pix266 KiB

EM4750trobvod_e.jpg
Schéma napájení pomocných pohonů hnacího vozu EM475.0.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1540 × 1000 pix220 KiB

EM4750trakchar_a.jpg
Trakční charakteristika dopravní jednotky EM475.0.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1000 × 920 pix245 KiB

EM475brzdchar_a.jpg
Brzdová charakteristika dopravní jednotky EM475.0, tedy vůbec první řady ČSD s elektrodynamickou brzdou (tu jinak tehdy měly pouze tramvaje) a prvních kolejových vozidel v Československu s rekuperací!.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský800 × 1000 pix180 KiB

EM4750cestzprava.jpg
Cestovní zpráva Ing. Hanyka ze srpna 1953 nepřímo dokládající vyšší rozpracovanost projektu elektrických vozů proponované řady EM476 pro jednotku ve spojení s "vlečným" vozem a dále tehdy Ministerstvem železnic plánované termíny dodávek jejich prototypů v roce 1957 a ověřovací série v roce 1960 pro ČSD.
Sbírka: SOA Nepomuk1400 × 1030 pix566 KiB

EM475katalogvyst.jpg
Na 3. výstavě československého strojírenství v Brně, konané 1. až 29. září 1957, uváděl katalog exponátů v sekci 20. Lokomotivy a vagony pod č. 20/017 model elektrické čtyřvozové jednotky, kdy vystavovatelem byl VÚDÚT. Model jezdil na kolejišti velikosti "0", tj. v měřítku 1:45.
Sbírka: Ing. Martin Hejl1200 × 910 pix482 KiB

EM4750obeh.jpg
Ukázka turnusového oběhu elektrické jednotky EM475.0 v GVD 1963/1964.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1400 × 1000 pix381 KiB

EM4750zadost_a.jpg
Cenným dobovým dokumentem je také první žádost o vyjmutí elektrických jednotek řady EM475.0 z provozního stavu z 1. dubna 1969.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský690 × 768 pix124 KiB

EM4750zadost_b.jpg
Nedlouho po první žádosti žádal náčelník LD Praha-střed o vyjmutí jednotek řady EM475.0 opětovně dne 3. října 1969.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský610 × 768 pix184 KiB

EM475predverze_a.jpg
Jeden z projektů, který předcházel konstrukci a následné výrobě řady EM475.0 - návrh patrové elektrické jednotky EM477.0 pro předměstskou dopravu z dílny VTS, n.p. (Vývojový podnik těžkého strojírenství) ze srpna roku 1952.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1200 × 530 pix246 KiB

EM475predverze_b.jpg
Doplňující údaje k předchozímu výkresu - návrhu patrové elektrické jednotky EM477.0. V levé části jsou základní údaje elektrické jednotky "EM476" (označení rok 1953) v sestavě elektrický vůz + vložený vůz.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1040 × 768 pix248 KiB

EM475predverze_c.jpg
Konečné podobě řady EM475.0 už přeci jen poněkud bližší návrhy podoby elektrické jednotky z konstrukčních kanceláří VTS, n.p.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1200 × 800 pix272 KiB

EM4750grafickynavrh.jpg
Pro VÚDÚT zpracoval výtvarník František Kardaus grafický návrh podoby připravované elektrické jednotky EM475.0.
Sbírka: Ing. Robert Mara1200 × 800 pix259 KiB

EM4750navrhy_a.jpg
Snímek makety části konstruované elektrické jednotky EM475.0 tak, jak byl otištěn v časopise Železničář č. 11/1956.
Foto: VÚKV   Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka800 × 600 pix146 KiB

EM4750navrhy_c.jpg
Pohled do interiéru oddílu pro cestující makety části kontruované elektrické jednotky EM475.0.
Foto: VÚKV   Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka1024 × 730 pix183 KiB

EM4750navrhy_b.jpg
Ve stejné maketě byl pořízen také snímek nástupního prostoru a přilehlého vyvýšeného prostoru pro cestující 20. 11. 1959.
Foto: VÚKV   Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka480 × 760 pix129 KiB

EM4750interier_a.jpg
Velké oddíly všech vozů jednotky měly podlahy v úrovni nástupištních hran a v každém bylo 48 sedadel v uspořádání po dvojicích..
Foto: VÚKV   Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka800 × 600 pix130 KiB

EM4750interier_f.jpg
Opačný pohled do velkého oddílu pro cestující - ve stropě jsou mezi dvěma řadami zářivek vidět výdechy teplovzdušného elektrického topení, vpravo vzadu pak je mřížka pro recirkulaci vzduchu.
Foto: VÚKV   Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka1024 × 560 pix189 KiB

EM4750interier_d.jpg
Nástupní prostor vloženého vozu EM475.001a - přes otevřené dveře je vidět do velkého oddílu, který je uspořádán stejně jako ve voze s kabinou obsluhy.
Foto: VÚKV   Sbírka: Ing. Jiří Adamovský540 × 768 pix101 KiB

EM4750interier_e.jpg
Pohled na zadní stěnu oddílu pro zavazadla v čelním voze EM475.001, ve kterém byly 4 sklopné sedačky. Přes otevřené posuvné dveře ve vidět do předního nástupního prostoru a přes další dveře částečně i do velkého oddílu pro cestující.
Foto: VÚKV   Sbírka: Ing. Jiří Adamovský800 × 690 pix137 KiB

EM4750interier_b.jpg
Interiér malého oddílu v přední vyvýšené části vloženého vozu, který měl 8 sedadel (na podlaze před dveřmi je klapka ukrývající čep tuhé mezivozové spojky).
Foto: VÚKV   Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka1024 × 710 pix165 KiB

EM4750interier_c.jpg
V přední části vloženého vozu (vpravo ve směru jízdy) byla "úborna". Otevřenými dveřmi je na snímku vidět pouze umyvadlo, stojan WC je vpravo ve směru k nástupnímu prostoru.
Foto: VÚKV   Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka800 × 730 pix146 KiB

EM4750kabina_a.jpg
Stanoviště strojvedoucího na některém z čelních vozů jednotky EM475.001/02 - v předu vlevo je klika reverzního válce, vedle klika řídícího kontroléru (pro jízdu i brzdu - při brždění tlačil strojvedoucí kliku směrem k čelnímu oknu), na pravém bočním pultě je za sedadlem páka elektrické přímočinné brzdy a před ní klasický brzdič Škoda N/O pro průběžnou samočinnou brzdu.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka690 × 768 pix187 KiB

EM4750kabina_b.jpg
Stanoviště strojvedoucího na některém z čelních vozů jednotky EM475.003/04 (od provedení na první jednotce se liší umístěním rychloměru) - v otevřeném pravém bočním pultu je vidět vačky a kontakty řadiče přímočinné vzduchové brzdy (elektricky ovládané), v popředí je nejblíže k čelnímu oknu spínač řízení (bez kliky), vedle klika reverzního válce a klika řídícího kontroléru.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1024 × 750 pix165 KiB

EM4750podvozek_a.jpg
Pensylvánský podvozek některého z vozů EM475.0 se zavázanými trakčními motory stojí před kotelnou studénecké vagónky - srpen 1959.
Foto: VÚKV   Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1024 × 690 pix243 KiB

EM4750sprahlo.jpg
Detailní pohled na automatické spřáhlo Scharfenberg s otevřenou svorkovnicí na některém z čelních vozů EM475.0.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jaroslav Wagner800 × 600 pix120 KiB

EM4750strecha.jpg
Pohled na střechy s pantografy na vloženém a (dále) čelním voze EM475.0.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jaroslav Wagner760 × 760 pix208 KiB

EM4750kompresor_a.jpg
Soustrojí motor-kompresor na některém z vozů jednotky EM475.001/02 (druhá jednotka i sériové EM475.1 měly kompresor jiného typu). Soustrojí sestávalo z třífázového indukčního motoru OR 67 b6 a dvoustupňového kompresoru V2-150/70 EKO se dvěma válci do "V". Mezi motorem a spojkou kompresoru je vidět i ventilátor a okolo něj trubky mezichladiče.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka510 × 768 pix123 KiB

EM4750kontroler_a.jpg
Pohled do levé zadní strojovny některého z čelních vozů jednotky EM475.001/02 - vidět je blok hlavního kontroléru, blok ochran (vlevo) a pod ním odpojovač. Horní řadu vačkových stykačů pohání pneumatický motor (pod nimi vpravo). Pod stykači měniče směru bez komor jsou stykače EDB a vpravo 4 stykače rekuperace.
Foto: VÚKV   Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka620 × 768 pix120 KiB

EM4750motogen_a.jpg
V pravé zadní strojovně některého z čelních vozů jednotky EM475.001/02 bylo zachyceno motor-generátorové soustrojí, tedy rotační měnič pro napájení pomocných pohonů. Jeho motor (vpravo) má nad sebou přibuzovací dynamo, vlevo je synchronní alternátor 3x 380V, úplně vpravo pak jsou přístroje nízkého napětí.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka550 × 768 pix142 KiB

EM4750rozvadec_a.jpg
Blok přístrojů malého a nízkého napětí umístěný na stěně mezi strojovnami. Vpravo je vidět hnací motor měničového soustrojí.
Foto: tovární snímek   570 × 768 pix161 KiB

EM4750rozvadec_b.jpg
Blok stykačů a pojistek vysokého napětí pro topení (2x 4 stykače vlevo) a motoru měniče pro pomocné pohony (příčkou oddělená dvojice stykačů) ve strojovně na zadním konci vozu. V popředí je vidět část synchronního alternátoru s budičem.
Foto: tovární snímek   560 × 768 pix108 KiB

EM4750rozvadec_c.jpg
Blok ochran "Arel" (automatická regulace elektrických lokomotiv) umístěný ve společné strojovně s blokem hlavního kontroléru. Pootevřenými dveřmi jsou vidět relé osmi proudových ochran, na druhých dveřích pak jsou ochrany napěťové. Horní porcelánové průchodky patří napěťovým transduktorům ochran.
Foto: tovární snímek   560 × 768 pix141 KiB

EM4750rozvadec_d.jpg
Blok řízení topení je umístěn v prvním nástupním prostoru vlevo a ve čtvrtém nástupním prostoru (tj. ve vloženém voze) vpravo.
Foto: tovární snímek   540 × 768 pix97 KiB

EM4750hlavvyp_a.jpg
Hlavní vypínač typu 10 HC v kobce nad kompresorem. Vysokonapěťová část vypínače stojí na čtveřici podpěrných izolátorů, nad kterými je nadproudová vypínací cívka a dvojice cívek zhášecích, jejichž vějířovité pólové nástavce pokračují na bocích zhášecí komory. Vpravo je klika pro ruční zapínání.
Foto: tovární snímek   560 × 768 pix115 KiB

EM4750model_b.jpg
Model technické jednotky EM475.001 tak, jak byl uveřejněn v podnikovém časopise studénecké vagonky Vagonář č. 36 z roku 1958.
Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka1024 × 680 pix140 KiB

EM4750model_a.jpg
Stejný model vyfotografovaný přímo v expozici vagonářského muzea ve Studénce 15. 7. 2006.
Foto: Rosťa Kolmačka   1024 × 550 pix132 KiB

EM4750vyroba_a.jpg
Pohled do výrobní haly Vagonky TATRA Studénka zachycuje práce na stavbě kostry skříně čelního vozu EM475.001 - na snímku je rám představku s prostorem pro zástavbu poloautomatického spřáhla rok 1959.
Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka1024 × 710 pix263 KiB

EM4750vyroba_c.jpg
Již hotová skříň čelního vozu EM475.001 byla vyfotografována spolu s rozpracovanými motorovými vozy M262.0 v hale studénecké vagonky rok 1959.
Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka1024 × 700 pix214 KiB

EM4750vyroba_b.jpg
Hrubá stavba čela elektrického vozu EM475.001 při pohledu zevnitř (v okolí rozprocované motorové vozy M262.0) - výrobní hala Vagonky TATRA Studénka - rok 1959.
Sbírka: Vagonářské muzeum Studénka1024 × 720 pix258 KiB

EM475001zkouskaOC.jpg
Ve dnech 7. až 9. února 1960 se jednotka EM475.001/02 podrobila zkoušce vypínací schopnosti hlavního vypínače a přepínače "jízda-brzda". Jako zdroj proudu byla použita "pojízdná měnírna" v Olomouci (vyrobena taktéž ve studénecké vagonce), ze které pochází také tento snímek, pořízený 7. 2. 1960.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1024 × 710 pix141 KiB


Zobrazeno 47 z celkem 96 dostupných snímků této řady a celkem 13230 fotografií na stránkách.