Dokumentace k řadě & bonusy


E2000typak.jpg
Typový výkres elektrické jednotky "Pionýr" pochází z roku 1958, tedy z doby před vyrobením jednotky. Skutečné provedení jednotky se oproti výkresu v detailech lišilo..
Sbírka: Miroslav Petr2700 × 1024 pix459 KiB

E200001kabi1.jpg
Řídicí pult jednotky E10.01 se stanovištěm pro "zacvičovaného" pionýra i strojvedoucího "instruktora".
Foto: Ladislav Tomášek   1024 × 680 pix151 KiB


Zobrazeno 2 z celkem 15 dostupných snímků této řady a celkem 13255 fotografií na stránkách.