Dokumentace k řadě & bonusy


A219typak.jpg
Typový výkres prototypu ČKD A219.0001 od Ing. Ladislava Nováka.
Sbírka: Rosťa Kolmačka1600 × 1200 pix411 KiB

A219stitek.jpg
Nepůvodní výrobní štítek na kapotě stroje 704 201-3.
Foto: Rosťa Kolmačka   1024 × 710 pix134 KiB

A219kabi1.jpg
Pohled na řídicí pult stroje 704 201-3 pořízený 23. 2. 2015.
Foto: Rosťa Kolmačka   1024 × 700 pix176 KiB

A219kabi3.jpg
Pohled do kabiny lokomotivy 704 201-3 během jejího nasazení ve zkušebním centru VUZ v Cerhenicích 23. 2. 2015.
Foto: Rosťa Kolmačka   1024 × 750 pix208 KiB

A219kabi2.jpg
Pohled na řídicí pult stroje 704 201-3 z levé strany ze dne 23. 2. 2015.
Foto: Rosťa Kolmačka   1024 × 730 pix188 KiB

A219bezkap.jpg
Obrázek prototypu A219.0001 s odkrytou delší kapotou jsme si dovolili vypůjčit z časopisu ŽELEZNICE.
Foto: Ing. Bohumil Skála   Sbírka: Rosťa Kolmačka800 × 600 pix190 KiB

A219baterie2.jpg
Sada batérií Varta dosloužila při provozu a následném odstavení A219.0001 v Maďarsku. Snímek byl pořízen před její výměnou 6. 9. 2007.
Foto: Koloman Feketš   1024 × 730 pix203 KiB

A219baterie3.jpg
Nové batérie FAAM (v původních vanách VARTA) při montáži do lokomotivy A219.0001 před jejím nasazením na vlečce Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. - dne 8. 12. 2007.
Foto: Koloman Feketš   1024 × 730 pix202 KiB

A219baterie1.jpg
Pohled na baterii stroje označeného už jako 704 201-3 v areálu zkušebního centra VUZ v Cerhenicích 23. 2. 2015.
Foto: Rosťa Kolmačka   1024 × 730 pix185 KiB

A219pneum.jpg
Pneumatická výstroj v krátkém představku stroje 704 201-3.
Foto: Rosťa Kolmačka   800 × 800 pix122 KiB

A219elektro1.jpg
Elektrická výstroj v čele dlouhého představku lokomotivy 704 201-3.
Foto: Rosťa Kolmačka   1024 × 740 pix187 KiB


Zobrazeno 11 z celkem 61 dostupných snímků této řady a celkem 13185 fotografií na stránkách.