Stroje typu V100.4 (ex T436.4)


745527a.jpg
Jeden ze čtyř průmyslových strojů typu V100 v Československu, T436.4527, byl vystaven na výstavě v Josefově Jámě 20. 5. 1983.
Foto: Aleš Soška   1200 × 820 pix243 KiB

745527c.jpg
V roli výstavního exponátu se vzorně naleštěná T436.4527 prezentovala na výstavě v ostravské důlní stanici Josefova Jáma 20. 5. 1983.
Foto: Aleš Soška   1200 × 810 pix174 KiB

745527d.jpg
Ve společnosti celé řady dalších unikátních strojů stála T436.4527 vystavena na nádraží Josefova Jáma v Ostravě 20. 5. 1983.
Foto: Aleš Soška   1200 × 810 pix162 KiB

745527e.jpg
Při své všední práci na důlních drahách v Ostravě byla T436.4527 vyfotografována v roce 1984.
Foto: Robert Kubica   1200 × 800 pix156 KiB

745527b.jpg
V kolejišti tehdejšího Dolu Pokrok v Petřvaldě (bývalý důl Julius Fučík, ještě dříve Habsburk) posunovala T436.4527 v 80. letech minulého století.
Foto: Zdeněk Nantl   Sbírka: Vít Blahovec1200 × 800 pix125 KiB

745528a.jpg
Cenný snímek lokomotivy T436.4528 byl otištěn ve sborníku dopravní a manipulační techniky ZP ČSVTS při OKR-Dopravě.
Sbírka: Petr Štefek1200 × 770 pix147 KiB

745580a.jpg
Stroj pozdějšího označení 745 580-1 sloužil v podniku SOLO Sušice, kde byl v roli výstavního exponátu zdokumentován 18. 9. 1988.
Foto: Jiří Maurenz   Sbírka: Pavel Strachota800 × 600 pix152 KiB

745580b.jpg
Ještě bez jakéhokoliv označení byla lokomotiva typu V100.4 z podniku SOLO vystavena v Sušici 18. 9. 1988.
Foto: Václav Polívka   Sbírka: Pavel Strachota800 × 600 pix111 KiB

745709a.jpg
Lokomotiva výrobního čísla 17709/1983 sloužila na vlečce Pozemních staveb Liberec, odkud byla počátkem 90. let odprodána do Německa.
Foto: Jiří Holeček   Sbírka: Jaroslav Wagner1200 × 810 pix185 KiB


Zobrazeno 9 z celkem 111 dostupných snímků této řady a celkem 13230 fotografií na stránkách.