Sériové stroje řady 721 čísel 216 až 231


721216c.jpg
Jen pár kilometrů od svého domovského Přerova, ve stanici Prosenice, se nacházel stroj T458.1216, když ho zde překvapil fotograf 25. 10. 1983.
Foto: Ladislav Kroul   1024 × 710 pix265 KiB

721216a.jpg
Osobní částí rozsáhlého nádraží v Přerově provážela T458.1216 manipulační vlak od Hranic 28. 12. 1989.
Foto: Ing. Ivo Raab   1024 × 670 pix189 KiB

721216b.jpg
Kolegyně 721 218-6 a 721 216-0 se ve dvou sousedních stáních v rotundě depa Přerov sešly 20. 6. 1999.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix164 KiB

721217b.jpg
Do mírně pozměněného "retro" barevného nátěru oděná 721 217-8 sloužila na staniční záloze v osobní části přerovského nádraží 4. 6. 1994.
Foto: František Knápek   800 × 600 pix152 KiB

721217c.jpg
"Hektor" 721 217-8 stál po provozním ošetření odstaven na prvním rotundovém paprsku u točny v depu Přerov 1. 10. 1994.
Foto: Petr Doležel   800 × 600 pix194 KiB

721217a.jpg
S blednoucími barvami kapot lokomotivy 721 217-8 pohasínala také sláva řady T458.1 / 721 v Přerově. Snímek zachycuje tento stroj při práci na osobním nádraží 16. 10. 1999.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix177 KiB

721218b.jpg
Při posunu na olomouckém zhlaví stanice Přerov byla 721 218-6 vyfotografována 26. 4. 1998.
Foto: Václav Šafář   800 × 600 pix203 KiB

721218c.jpg
Na jednom z obvyklých klidových stanovišť přerovských staničních záloh čekala 721 218-6 na další pracovní úkoly 1. 8. 2000.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix184 KiB

721218a.jpg
V roli staniční zálohy na jižním kolejišti osobního nádraží byla 721 218-6 v Přerově zastižena 24. 9. 2000.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix147 KiB

721220a.jpg
Na jedné z kusých kolejí stanice Zlaté Moravce stála odstavena "Ťapka" 721 220-2 dne 9. 8. 2004.
Foto: Bc. Martin Ševčík   800 × 600 pix159 KiB

721221b.jpg
V rámci přehlídky lokomotiv se během brněnských oslav 150 let železnice na území Československa předvedla T458.1221 veřejnosti v obnoveném barevném nátěru - srpen 1989.
Foto: Karel Šlechta   1024 × 630 pix255 KiB

721221a.jpg
Motorové legendy 721 221-8 a 751 179-3 se bok po boku sešly v depu Olomouc 29. 6. 1993.
Foto: David Prause   1024 × 620 pix134 KiB

721223a.jpg
"Ťapka" 721 223-6 byla po převázání ze širokého rozchodu několik let i na normálním rozchodu v provozu s podvozky pensylvánského typu. S už běžnými "kývačkami" sloužila na posunu ve Zvolenu 13. 10. 2006.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix146 KiB

721226a.jpg
Původně na export vyrobená lokomotiva 721 226-9 (viz. například šachta pro zabudování spřáhla) postávala v prostoru depa Plešivec 6. 5. 2000.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix166 KiB

721227b.jpg
V depu Čierná nad Tisou, ke kterému řada T458.0 a 1 / 721 neodmyslitelně patří už po více než půl století, byla 721 227-7 zastižena 25. 2. 2001.
Foto: Daniel Pavlíček   800 × 600 pix176 KiB

721227a.jpg
Roli posunovací zálohy si na nádraží v Čierné nad Tisou "střihla" zdejší domácí lokomotiva 721 227-7 dne 13. 10. 2001.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix175 KiB

721228a.jpg
Momentálně nevyužitá 721 228-5 tráví spolu s dalšími "Ťapkami" volný čas v prostoru depa v Čierné nad Tisou 20. 8. 1997.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix157 KiB

721229a.jpg
Normálněrozchodný "Hektor" 721 229-3 stál po boku širokorozchodného "Čmeláka" 770 807-6 odstaven v hale depa Čierná nad Tisou 20. 8. 1997.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix131 KiB

721230a.jpg
Po desítky let byla pro stanici Stakčín typická setkávání lokomotiv řady T458.1 / 721 s motorovými vozy řady M152.0 / 810. První jmenovanou řadu na společném snímku ze Stakčína reprezentuje "Ťapka" 721 230-1 dne 16. 8. 2006.
Foto: Petr Maňásek   Sbírka: Aleš Krška1024 × 700 pix300 KiB

721231a.jpg
Nejvyšší inventární číslo z drážních strojů řady 721 měla v rámci celého Československa lokomotiva 721 231-9, která na snímku posunuje po depu v Čierné nad Tisou 20. 8. 1997.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix154 KiB

721231b.jpg
V obnoveném nátěru v barvách připomínající podobu této lokomotivy po vyrobení stála 721 231-9 v prešovském depu 18. 9. 2007.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix149 KiBZobrazeno 21 z celkem 455 dostupných snímků této řady a celkem 13255 fotografií na stránkách.