Sériové stroje řady 721 čísel 216 až 231


721216c.jpg
Jen pár kilometrů od svého domovského Přerova, ve stanici Prosenice, se nacházel stroj T458.1216, když ho zde překvapil fotograf 25.10.1983.
Foto: Ladislav Kroul   1024 × 710 pix265 KiB

721216a.jpg
Osobní částí rozsáhlého nádraží v Přerově provážela T458.1216 manipulační vlak od Hranic 28.12.1989.
Foto: Ing. Ivo Raab   1024 × 670 pix189 KiB

721216b.jpg
Kolegyně 721 218-6 a 721 216-0 se ve dvou sousedních stáních v rotundě depa Přerov sešly 20.6.1999.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix164 KiB

721217b.jpg
Do mírně pozměněného "retro" barevného nátěru oděná 721 217-8 sloužila na staniční záloze v osobní části přerovského nádraží 4.6.1994.
Foto: František Knápek   800 × 600 pix152 KiB

721217c.jpg
"Hektor" 721 217-8 stál po provozním ošetření odstaven na prvním rotundovém paprsku u točny v depu Přerov 1.10.1994.
Foto: Petr Doležel   800 × 600 pix194 KiB

721217a.jpg
S blednoucími barvami kapot lokomotivy 721 217-8 pohasínala také sláva řady T458.1 / 721 v Přerově. Snímek zachycuje tento stroj při práci na osobním nádraží 16.10.1999.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix177 KiB

721218b.jpg
Při posunu na olomouckém zhlaví stanice Přerov byla 721 218-6 vyfotografována 26.4.1998.
Foto: Václav Šafář   800 × 600 pix203 KiB

721218c.jpg
Na jednom z obvyklých klidových stanovišť přerovských staničních záloh čekala 721 218-6 na další pracovní úkoly 1.8.2000.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix184 KiB

721218a.jpg
V roli staniční zálohy na jižním kolejišti osobního nádraží byla 721 218-6 v Přerově zastižena 24.9.2000.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix147 KiB

721220a.jpg
Na jedné z kusých kolejí stanice Zlaté Moravce stála odstavena "Ťapka" 721 220-2 dne 9.8.2004.
Foto: Bc. Martin Ševčík   800 × 600 pix159 KiB

721221b.jpg
V rámci přehlídky lokomotiv se během brněnských oslav 150 let železnice na území Československa předvedla T458.1221 veřejnosti v obnoveném barevném nátěru - srpen 1989.
Foto: Karel Šlechta   1024 × 630 pix255 KiB

721221a.jpg
Motorové legendy 721 221-8 a 751 179-3 se bok po boku sešly v depu Olomouc 29.6.1993.
Foto: David Prause   1024 × 620 pix134 KiB

721223a.jpg
"Ťapka" 721 223-6 byla po převázání ze širokého rozchodu několik let i na normálním rozchodu v provozu s podvozky pensylvánského typu. S už běžnými "kývačkami" sloužila na posunu ve Zvolenu 13.10.2006.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix146 KiB

721226a.jpg
Původně na export vyrobená lokomotiva 721 226-9 (viz. například šachta pro zabudování spřáhla) postávala v prostoru depa Plešivec 6.5.2000.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix166 KiB

721227b.jpg
V depu Čierná nad Tisou, ke kterému řada T458.0 a 1 / 721 neodmyslitelně patří už po více než půl století, byla 721 227-7 zastižena 25.2.2001.
Foto: Daniel Pavlíček   800 × 600 pix176 KiB

721227a.jpg
Roli posunovací zálohy si na nádraží v Čierné nad Tisou "střihla" zdejší domácí lokomotiva 721 227-7 dne 13.10.2001.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix175 KiB

721228a.jpg
Momentálně nevyužitá 721 228-5 tráví spolu s dalšími "Ťapkami" volný čas v prostoru depa v Čierné nad Tisou 20.8.1997.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix157 KiB

721229a.jpg
Normálněrozchodný "Hektor" 721 229-3 stál po boku širokorozchodného "Čmeláka" 770 807-6 odstaven v hale depa Čierná nad Tisou 20.8.1997.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix131 KiB

721230a.jpg
Po desítky let byla pro stanici Stakčín typická setkávání lokomotiv řady T458.1 / 721 s motorovými vozy řady M152.0 / 810. První jmenovanou řadu na společném snímku ze Stakčína reprezentuje "Ťapka" 721 230-1 dne 16.8.2006.
Foto: Petr Maňásek   Sbírka: Aleš Krška1024 × 700 pix300 KiB

721231a.jpg
Nejvyšší inventární číslo z drážních strojů řady 721 měla v rámci celého Československa lokomotiva 721 231-9, která na snímku posunuje po depu v Čierné nad Tisou 20.8.1997.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix154 KiB

721231b.jpg
V obnoveném nátěru v barvách připomínající podobu této lokomotivy po vyrobení stála 721 231-9 v prešovském depu 18.9.2007.
Foto: Ladislav Kroul   800 × 600 pix149 KiBZobrazeno 21 z celkem 455 dostupných snímků této řady a celkem 13030 fotografií na stránkách.