Dokumentace k řadě & bonusy


470typak_a.jpg
Typový výkres jednopodlažního hnacího vozu elektrické jednotky řady 470 - skutečná podoba hnacích vozů po provedených počátečních rekonstrukcích.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský3690 × 1024 pix1007 KiB

470typak_d.jpg
Typový výkres jednopodlažního hnacího vozu elektrické jednotky řady 470 - starší verze ještě s nedělenými sedadly a bez oken v bocích kabiny.
Sbírka: Ing. Petr Sporer2650 × 1024 pix1123 KiB

470typak_c.jpg
Typový výkres dvoupodlažního vloženého vozu řady 070.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský4170 × 1024 pix772 KiB

470typak_b.jpg
Typový výkres plánovaného dvoupodlažního hnacího vozu řady 470, který ale nebyl z hmotnostních důvodů realizován.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský3830 × 1024 pix864 KiB

470_z_izzy.jpg
Nákres elektrické jednotky 470 001/002 od Jakuba Izáka.
Sbírka: Bc. Jakub Izák5849 × 1000 pix815 KiB

470schemaVN.jpg
Schéma vysokonapěťových obvodů hnacího vozu řady 470.
Sbírka: Ing. Petr Sporer2370 × 768 pix485 KiB

070zkusskrin.jpg
Funkční vzorek skříně vloženého vozu (vyvíjeného v našich podmínkách vůbec poprvé), který byl z důvodu vyzkoušení výrobních postupů a ověření pevnostních výpočtů postaven ještě před vlastní stavbou prototypové jednotky 470. Zkušební skříň byla z jedné poloviny vyrobena technologií bodového a z druhé strany švového svařování, každá polovina měla také odlišný nátěr. Snímek byl pořízen před halou VÚKV v Cerhenicích.
Sbírka: Rosťa Kolmačka1024 × 740 pix195 KiB

070001inter1.jpg
Pohled do interiéru dolního oddílu pro cestující v přípojném voze 070 001-9.
Foto: Ing. Jiří Adamovský   1024 × 720 pix193 KiB

070001inter2.jpg
Pohled z malého oddílu pro cestující v "mezipatře" vloženého vozu 070 004-7 na horní patro i nástupní prostor ve spodním patře vozu.
Foto: Ing. Jiří Adamovský   555 × 800 pix100 KiB

070004inter1.jpg
Pohled do interiéru horního patra vloženého vozu 070 004-7 dobře vystihuje rozdílnost potahů sedadel zelené a modré (na snímku) jednotky.
Foto: Ing. Jiří Adamovský   1024 × 730 pix189 KiB

470003inter2.jpg
Interiér malého oddílu nad zadním podvozkem hnacího vozu 470 003-5.
Foto: Ing. Jiří Adamovský   800 × 600 pix133 KiB

470003inter1.jpg
Pohled do velkého oddílu pro cestující v hnacím voze 470 003-5.
Foto: Rosťa Kolmačka   800 × 600 pix146 KiB

470003pruhled.jpg
Průhled hnacím vozem 470 003-5 ve směru od vstupu zadním koncem do vozu uličkou mezi zadními strojovnami.
Foto: Jaroslav Poláček   600 × 800 pix96 KiB

470002inter1.jpg
Daleko méně příjemný záběr interiéru hnacího vozu 470 002-7 byl v Praze na ONJ pořízen před odvozem zelené jednotky do České Třebové - 20. 8. 2007.
Foto: Aleš Krška   600 × 800 pix155 KiB

070001inter3.jpg
Dva roky po převozu jednotky 470 001/002 do České Třebové byl pořízen tento snímek interiéru horního patra vloženého vozu 070 001-3 - dne 26. 9. 2009.
Foto: Jaroslav Poláček   600 × 800 pix130 KiB

070003inter1.jpg
Zdevastovaný interiér horního patra vloženého vozu 070 003-9 byl v České Třebové vyfotografován 26. 9. 2009.
Foto: Jaroslav Poláček   600 × 800 pix138 KiB

070002inter1.jpg
Vyklizený interiér spodního patra vloženého vozu 070 002-1, který podobně jako další vozy zelené jednotky poskytl sedačky pro modernizaci přípojných vozů řady 054, byl v České Třebové zdokumentován 26. 9. 2009.
Foto: Jaroslav Poláček   1024 × 680 pix214 KiB

470pouzitesedacky.jpg
Po opravě a přečalounění našla některá sedadla z vozů zelené jednotky 470 001/002 nové uplatnění v útrobách modernizovaných přípojných vozů řady 054.
Foto: Tomáš Tvrz   800 × 600 pix175 KiB

070002a.jpg
Detailní pohled na vložené vozy jednotky 470 001/002 zachycuje snímek pořízený v Českém Těšíně 22. 5. 1991.
Foto: Roman Slowiaczek   1024 × 630 pix200 KiB

070001a.jpg
Podobu čel vložených vozů jednotek řady 470 reprezentuje snímek patrového vozu 070 001-3, který stál spolu s hnacím vozem 470 001-9 odstaven v Praze na ONJ 20. 8. 2007.
Foto: Aleš Krška   1024 × 730 pix231 KiB

470003kabina.jpg
Detailní boční záběr čela hnacího vozu 470 003-5 byl pořízen v Praze na Smíchově krátce před definitivním odstavením jednotky.
Foto: Jaroslav Poláček   600 × 800 pix125 KiB

470004kabi1.jpg
Výchozí podobu řídícího pultu hnacího vozu 470 004-3 představuje snímek pořízený na zkušebním okruhu v Cerhenicích.
Foto: Ing. Jiří Adamovský   1024 × 720 pix188 KiB

470004kabi2.jpg
Po řadě úprav dost pozměněný řídící pult hnacího vozu 470 004-3 na nočním záběru z poslední provozní éry jednotky.
Foto: Tomáš Tvrz   800 × 600 pix123 KiB

470003kabi2.jpg
Pohled do kabiny ještě plně provozní jednotky 470 003/004, konkrétně hnacího vozu 470 003-5.
Foto: Jan Beránek   1024 × 720 pix215 KiB

470003kabi1.jpg
Detailní záběr řídícího pultu hnacího vozu 470 003-5 krátce před výjezdem jednotky na trať.
Foto: Rosťa Kolmačka   990 × 768 pix213 KiB

470003disp2.jpg
Pohled na monitor v kabině hnacího vozu 470 004-3 zachycuje výpis systémových proměnných po aktivaci AVV ve skříni za strojvedoucím.
Foto: Dr. Ing. Ivo Myslivec   800 × 600 pix188 KiB

470003disp3.jpg
Další údaje na monitoru v kabině hnacího vozu 470 004-3 zachycují zadávání údajů pro cílové brzdění.
Foto: Dr. Ing. Ivo Myslivec   800 × 600 pix164 KiB

470003disp1.jpg
Pohled na monitor hnacího vozu 470 004-3, který při úplně poslední jízdě jednotky 470 003/004 vlastní silou (z odjezdové skupiny na 201. kolej Odstavného nádraží jih v Praze) naposledy ukazuje provozní údaje před definitivním odstavením jednotky a započetím jejího odstrojování o cca 20 minut později 16. 10. 2009.
Foto: Dr. Ing. Ivo Myslivec   580 × 768 pix147 KiB

470003kabi3.jpg
Demontovaný monitor hnacího vozu 470 003-5 čeká v dílně elektroniků na ONJ v Praze na svůj další osud.
Foto: Jan Beránek   800 × 600 pix99 KiB

070004diagnostika.jpg
Panel diagnostiky a ovládání osvětlení a vytápění na voze 070 004-7.
Foto: Tomáš Tvrz   800 × 600 pix128 KiB

470003rozvadec.jpg
Skříň řídícího systému a rozvaděč v zadní stěně kabiny hnacího vozu 470 003-5 - stav z roku 1991.
Foto: Ing. Jiří Adamovský   560 × 800 pix143 KiB

470rozvadec.jpg
Pohled na řídicí systém hnacího vozu řady 470 - na snímku je odshora vidět vana elektronických spínačů, vana centrálního regulátoru, vana cílového brzdění, stanovišťový terminál, dole pak standardní vany regulátorů EDYN - stav z roku 1996.
Foto: Dr. Ing. Aleš Lieskovský   520 × 800 pix144 KiB

470003podvozek2.jpg
Podvozek hnacího vozu 470 003-5 v původním stavu z roku 1991.
Foto: Ing. Jiří Adamovský   1024 × 680 pix226 KiB

470003podvozek1.jpg
Podvozek hnacího vozu 470 003-5 ve stavu z roku 2008 (doplněné horizontální tlumiče vrtivého pohybu).
Foto: Jaroslav Poláček   1024 × 570 pix149 KiB

470004podvozek1.jpg
Detailní záběr vzduchového vypružení podvozku hnacího vozu 470 004-3 byl pořízen na výstavě v Přerově 21. 9. 1991.
Foto: Bc. Petr Bílek   1024 × 640 pix155 KiB

470001strecha.jpg
Pohled na střechu už vyřazeného hnacího vozu 470 001-9 s demontovanými sběrači a dalšími prvky elektrické výzbroje.
Foto: Tomáš Tvrz   580 × 768 pix170 KiB

470003laky.jpg
Tabulka se záznamem o lakování na zadním čele hnacího vozu 470 003-5.
Foto: Tomáš Tvrz   580 × 768 pix146 KiB

470002oprpodvoz_a.jpg
Někteří zaměstnanci depa na pražském nádraží ONJ mají dodnes v paměti velké dobrodružství, kterým pro ně byla vzájemná výměna podvozků mezi jedním zeleným a modrým hnacím vozem řady 470, které v provizorních podmínkách haly depa provedli v zimě 1995/96.
Foto: Ing. Petr Sporer   800 × 600 pix157 KiB

470002oprpodvoz_b.jpg
Méně kvalitní, o to však cennější záběr hnacího vozu 470 002-7, stojícího provizorně pouze na podvozku vz. 53 vypodloženém na každé straně třemi uříznutými pražci (uprostřed byl otočný čep), pochází ze stejné akce uskutečněné v zimě 1995/96.
Foto: Ing. Petr Sporer   800 × 600 pix109 KiB

470turnus.jpg
Podoba oběhu z posledního roku turnusového nasazování elektrické jednotky 470 003/004.
Sbírka: Rosťa Kolmačka1024 × 670 pix115 KiB

470redislokace.jpg
V noci z 11. na 12.1.2010 mělo dojít (po dvou neúspěšných pokusech) k přesunu jednotky 470.003/004 z České Třebové do Bohumína, aby zde byla uchráněna před znehodnocením a případně i udržována jakožto historické vozidlo. K přesunu jednotky ale nakonec nedošlo pro její naprosté znehodnocení.
Sbírka: Rosťa Kolmačka800 × 2200 pix552 KiB

470zkousky.jpg
Jedno z řady upřesnění harmonogramu zkoušek elektrických jednotek řady 470 dobře vystihuje, čím vším musely jednotky (stejně jako řada dříve i později vyrobených kolejových vozidel) v rámci zkoušek projít.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský2900 × 1024 pix565 KiB

470protokol_zk_m.jpg
Protokol o typové zkoušce trakčního motoru MT 7746 G2.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský680 × 1024 pix248 KiB

470protokolBi.jpg
Zpráva o průběhu zkoušek elektrické jednotky 470 001/002 v depu Bohumín je cenným dokladem o působení zelené jednotky na Ostravsku.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský1470 × 1024 pix509 KiB

470protokolSu.jpg
Tři první strany z celkových 22 listů Protokolu o dílenské zkoušce, které se hnací vůz 470 001-9 a vložený vůz 070 003-9 podrobili v ŽOS Šumperk mezi 1.6. a 24. 7. 1992.
Sbírka: Ing. Jiří Adamovský2130 × 1024 pix426 KiB

470letak.jpg
Propagační leták, který byl k dispozici v jednotce 470 001/002 při jejím prvním představení v Praze ve dnech 5. a 6. 4. 1991.
Foto: Filip Hlubuček   800 × 1230 pix230 KiB

470peronka.jpg
Perónka opravňující držitele ke vstupu na nástupiště a prohlídku zbrusu nové jednotky 470 001/002 při jejím prvním představení v Praze ve dnech 5. a 6. 4. 1991.
Foto: Filip Hlubuček   1024 × 670 pix140 KiB

470_MIBa.jpg
Původní provedení traťových informačních bodů pro systém AVV (později dostaly podobu dvou rovnoběžných trámců mezi kolejemi).
Foto: Dr. Ing. Aleš Lieskovský   800 × 600 pix236 KiB


Zobrazeno 48 z celkem 172 dostupných snímků této řady a celkem 13230 fotografií na stránkách.