Dokumentace k řadě & bonusy


180nakres.jpg
Typový plán typu ŠKODA 23E (řada E698.0, později 180).
Sbírka: Rosťa Kolmačka2330 × 1024 pix351 KiB

180001kabi1.jpg
Pohled na řídící pult prototypu 180 001-0.
Foto: Zdeněk Itterheim   800 × 600 pix146 KiB

180002kabi1.jpg
Pro porovnání snímek řídícího pultu lokomotivy 180 002-8.
Foto: Zdeněk Itterheim   800 × 600 pix162 KiB

180kabina.jpg
Detailní pohled na centrální část řídícího pultu stroje 180 002-8.
Foto: Aleš Filip   800 × 600 pix169 KiB

180002regskrin.jpg
Regulátorová skříň v kabině lokomotivy 180 002-8.
Foto: Zdeněk Itterheim   600 × 800 pix127 KiB

180001strojovna.jpg
Průhled strojovnou právě činného prototypu 180 001-0.
Foto: Zdeněk Itterheim   600 × 800 pix110 KiB

180001kontroler.jpg
Pohled na hlavní kontrolér v útrobách stroje 180 001-0 (velké zhášecí komory patří linkovým stykačům, ostatní komory jsou kombinačních stykačů), pod kterým je šuntovací tlumivka, vlevo nahoře stykače pomocných pohonů a vlevo dole omezovací odporník pomocných pohonů.
Foto: Zdeněk Itterheim   800 × 600 pix145 KiB

180001smerprep.jpg
Směrový přepínač lokomotivy 180 001-0, který se konstrukčně značně liší od provedení obvyklého u strojů dnešní řady 181.
Foto: Zdeněk Itterheim   800 × 600 pix191 KiB

180001nadpochrany.jpg
Nadproudové ocharany motorových skupin ve stroji 180 001-0 (vlevo nahoře je vzduchová průchodka ke sběrači, uprostřed napěťový dělič pro voltmetry, vlevo vzadu stykače pomocných pohonů a pod ochranami je "klapkovník" - padáčkové relé zaúčinkování ochran).
Foto: Zdeněk Itterheim   800 × 600 pix159 KiB

180001suntkontr_a.jpg
Šuntovací kontrolér ve strojovně lokomotivy 180 001-0.
Foto: Zdeněk Itterheim   800 × 600 pix139 KiB

180001suntkontr_b.jpg
Pohled na šuntovací kontrolér stroje 180 001-0 z opačné strany.
Foto: Zdeněk Itterheim   800 × 600 pix141 KiB

180001vnpojistky.jpg
Blok vysokonapěťových pojistek pomocných pohonů a měření na stroji 180 001-0 (vpavo diferenciální ochrany pomocných pohonů, dole předřadný odpor napěťového relé).
Foto: Zdeněk Itterheim   800 × 600 pix126 KiB

180001kompresor.jpg
Kompresor (vlevo) a motor ventilátoru chlazení s nabíjecím dynamem v útrobách lokomotivy 180 001-0.
Foto: Zdeněk Itterheim   800 × 600 pix152 KiB

180001podvozek.jpg
Detailní pohled na podvozek prototypu 180 001-0.
Foto: Rosťa Kolmačka   1024 × 500 pix150 KiB

180002podvozek.jpg
A pro porovnání podvozek stroje 180 002-8.
Foto: Rosťa Kolmačka   1024 × 500 pix175 KiB

180002stitek.jpg
Výrobní štítek lokomotivy 180 002-8 ve stavu z roku 1989.
Foto: Martin Penkala   800 × 600 pix203 KiB

CS2a.jpg
Podobu exportní verze strojů dnešní řady 180, prototypu ČS2 pro tehdejší SŽD, znázorňuje tento snímek z roku 1958.
Sbírka: Roman Skopal800 × 500 pix98 KiB


Zobrazeno 17 z celkem 78 dostupných snímků této řady a celkem 13051 fotografií na stránkách.