Stroje typu 17E (SMZ) Sokolovské uhelné


SU026b.jpg
Přehlídka strojů typu 17E čísel (zprava) 026, 172, 102 a 154 v dopravně M2 13.6.2000.
Foto: Ing. Petr Mirčev   800 × 600 pix118 KiB

SU026a.jpg
Setkání lokomotiv čísel 026 a 172 u Severního zásobníku dne 24.10.2002.
Foto: Miro Just   800 × 600 pix148 KiB

SU026c.jpg
Prostorem obce Lomnice projížděl vlak vedený "Malým krokodýlem" 026 dne 13.11.2002.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix130 KiB

SU109f.jpg
U zásobníku na popílek byla ve Svatavě vyfotografována lokomotiva 109 dne 5.5.1999.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix155 KiB

SU109e.jpg
Opět u zásobníku popílku ve Svatavě manipuloval stroj 109 se svou soupravou 3.5.2000.
Foto: Boris Kyjonka   800 × 600 pix179 KiB

SU109a.jpg
Lokomotiva 109 na dole Medard 11.6.2002.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix146 KiB

SU109b.jpg
"Malý krokodýl" 109 v prostoru dolu Medard dne 11.6.2002.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix156 KiB

SU109c.jpg
Stroj 109 v důlní "krajině" dolu Medard 11.6.2002.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix142 KiB

SU109d.jpg
Opět stroj čísla 109 na dole Medard 11.6.2002.
Foto: Vít Kopecký   800 × 600 pix126 KiB

SU136a.jpg
Odstavené lokomotivy čísel 136, 163 a další v dopravně M2 dne 13.7.2001.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix155 KiB

SU143c.jpg
V prostoru lomu Medard manipuluje s vlakem vozů na skrývku stroj 143 dne 18.6.1999.
Foto: Petr Kapoun   1024 × 690 pix187 KiB

SU143b.jpg
"Osobní vlak" se na důlních drahách objevil jen velmi výjimečně. Jeden takový projížděl v čele se stroji 143 a 308 lomem Medard 27.5.2000.
Foto: Ing. Petr Mirčev   800 × 600 pix99 KiB

SU143a.jpg
Odstavené stroje 143, 328, 109 a několik dalších bylo ve Svatavě zdokumentováno 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   800 × 600 pix133 KiB

SU145a.jpg
O deset let dříve odpočívaly ve Svatavě lokomotivy čísel 145 a 010 dne 3.1.1992.
Foto: Zdeněk Nantl   800 × 600 pix150 KiB

SU148b.jpg
V prostoru SU-západ byl "Malý krokodýl" 148 zachycen s prázdnou soupravou 18.6.1999.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix148 KiB

SU148c.jpg
Na výsypu hlíny v lomu Medard posunoval se se svým vlakem stroj 148 dne 18.6.1999.
Foto: Petr Kapoun   1024 × 700 pix220 KiB

SU148d.jpg
Při míjení s jinou lokomotivou byl "Krokodýl" 148 vyfotografován taktéž 18.6.1999.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix150 KiB

SU148a.jpg
Stroj 148 odjíždí z dopravny M25 v prostoru obce Lomnice 28.1.2000.
Foto: Ing. Petr Mirčev   800 × 600 pix128 KiB

SU150e.jpg
Při jízdě s prázdnou soupravou byla lokomotiva čísla 150 zachycena před přejezdem v Lomnici u Sokolova 16.5.1999.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix126 KiB

SU150b.jpg
S loženým vlakem byl "Malý krokodýl" 150 vyfotografován na předpolí dolu Jiří v úseku od lokality Marie 3.5.2000.
Foto: Boris Kyjonka   800 × 600 pix188 KiB

SU150c.jpg
V čele jiného vlaku byla lokomotiva 150 zdokumentována na vjezdu do dopravny M25 od M17, tedy v katastru obce Lomnice - 3.5.2000.
Foto: Boris Kyjonka   1024 × 735 pix276 KiB

SU150d.jpg
Boční trolejí napájená 150-tka pracuje u výsypky na Týně 3.5.2000.
Foto: Boris Kyjonka   800 × 600 pix193 KiB

SU150a.jpg
Lokomotiva 150 posunuje ve Svatavě 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   800 × 600 pix135 KiB

SU154e.jpg
Ze spleti úzkých kolejí ve Svatavě právě se svým vlakem odjíždí stroj čísla 154 dne 18.6.1999.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix143 KiB

SU154a.jpg
Tehdy všedního setkání lokomotiv typu 17E se na Severním zásobníku (dopravně J9) zúčastnily stroje čísel 154 a 191 dne 12.7.2001.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix150 KiB

SU154b.jpg
Ústřední třídírna Tisová (neboli Severní zásobník) přivítala toho dne už poněkolikáté lokomotivu čísla 154 - snímek ji zachycuje ve stavu ze dne 12.7.2001.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix150 KiB

SU154d.jpg
Nádherný záběr vlaku taženého strojem 154 vznikl v Lomnici u Sokolova 13.11.2002.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix165 KiB

SU154c.jpg
Lokomotiva 154 ve Svatavě 1.12.2002.
Foto: Jiří Škalda   800 × 600 pix152 KiB

SU172h.jpg
Po "skrývkovém mostě" projížděla se svým vlakem lokomotiva čísla 172 a přitom ji podjel motorový vůz 830 056-8 tehdy pronajatý VIAMONTu 10.9.1999.
Foto: Ing. Petr Mirčev   800 × 600 pix123 KiB

SU172f.jpg
Stroj 172 projíždí Citicemi v podvečer dne 30.10.1999.
Foto: Martin Boháč   800 × 600 pix108 KiB

SU172i.jpg
Na trati na Týn mezi Svatavou a Lomnicí byl pořízen tento zdařilý záběr vlaku se strojem 172 dne 3.5.2000.
Foto: Boris Kyjonka   1024 × 715 pix273 KiB

SU172e.jpg
Lokomotiva 172 v dopravně M3 na Svatavě dne 14.9.2000.
Foto: Jan Orel   800 × 600 pix140 KiB

SU172d.jpg
Setkání lokomotiv čísel 172 a 155 v dopravně M1 na Svatavě 14.9.2000.
Foto: Jan Orel   800 × 600 pix130 KiB

SU172a.jpg
Stroj 172 v dopravně J9 - Severní zásobník 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   800 × 600 pix166 KiB

SU172b.jpg
Stejná lokomotiva v dopravně J9 dne 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   800 × 600 pix148 KiB

SU172c.jpg
"Malý krokodýl" 172 na trati mezi Svatavou a dolem Jiří 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   800 × 600 pix151 KiB

SU172g.jpg
Po důlní trati v Lomnici u Soklova projížděl se svou soupravou stroj 172 dne 13.11.2002.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix152 KiB

SU188c.jpg
Dvouhlavý vlak byl na důlních tratích úkazem neobvyklým - jeden takový (se strojem číslo 188) byl na předpoli dolu Jiří zachycen 10.7.2000.
Foto: Ing. Petr Mirčev   800 × 600 pix92 KiB

SU188b.jpg
Stroj 188 v dopravně M2 na Svatavě dne 14.9.2000.
Foto: Jan Orel   800 × 600 pix129 KiB

SU188a.jpg
Setkání strojů čísel 188 (v popředí), 154 a 159 ve Svatavě 1.12.2002.
Foto: Jiří Škalda   800 × 600 pix156 KiB

SU190b.jpg
Momentálně nevyužité stroje čísel 190 a 155 byly v dopravně M2 ve Svatavě zachyceny 18.6.1999.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix152 KiB

SU190a.jpg
Lokomotiva s číslem 190 ve Svatavě dne 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   800 × 600 pix146 KiB

SU191a.jpg
Stroj 191 posunuje v Ústřední třídírně Tisová 12.7.2001.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix151 KiB

SU191b.jpg
"Malý krokodýl" 191 v dopravně M2 dne 12.7.2001.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix143 KiB

SU191c.jpg
Lokomotiva 191 projíždí se svým vlakem Svatavou 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   800 × 600 pix164 KiB

SU191d.jpg
Vlak sunutý strojem čísla 191 byl ještě s jinou lokomotivou v pozadí vyfotografován v Lomnici u Sokolova 13.11.2002.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix148 KiB

SU315i.jpg
V hlavní dopravně M2 ve Svatavě byl stroj 315 zdokumentován dne 3.5.2000.
Foto: Boris Kyjonka   800 × 600 pix187 KiB

SU315d.jpg
Portrét lokomotivy 315 byl v dopravně M2 pořízen 13.7.2001.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix138 KiB

SU315a.jpg
"Třistapatnáctka" pracuje na dole Jiří dne 11.6.2002.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix139 KiB

SU315b.jpg
Stejná lokomotiva na dole Jiří s dalším vlakem v pozadí - 11.6.2002.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix172 KiB

SU315c.jpg
Setkání strojů čísel 315 a 190 ve Svatavě 11.6.2002.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix125 KiB

SU315e.jpg
Stroj 315 čeká na naplnění své soupravy na předpoli Jiří pod rypadlem R030 dne 11.6.2002.
Foto: Vít Kopecký   800 × 600 pix204 KiB

SU315f.jpg
Tehdy všední setkání strojů 315 a 175 ve Svatavě 1.12.2002.
Foto: Jiří Škalda   800 × 600 pix152 KiB

SU315g.jpg
Setkání lokomotivy 315 se svým vlakem s odstavenými stroji čísel 328, 349 a 190 dne 1.12.2002.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix131 KiB

SU315h.jpg
Lokomotiva čísla 315 nakrátko zastavila ve Svatavě 1.12.2002.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix130 KiB

SU328a.jpg
Konvoj odstavených strojů typu 17E čísel 328, 349 a 190 ve Svatavě 1.12.2002.
Foto: Jiří Škalda   800 × 600 pix152 KiB

SU328d.jpg
Tytéž lokomotivy ve Svatavě "viděné" jiným fotoaparátem dne 1.12.2002.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix139 KiB

SU328c.jpg
Odstavené lokomotivy čísel 328, 349 a 190 ve Svatavě - pohled ze druhé strany 1.12.2002.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix138 KiB

SU328b.jpg
Setkání pětice odklizových lokomotiv (v popředí čísla 328 a 175) se ve Svatavě událo 1.12.2002.
Foto: Jiří Škalda   800 × 600 pix160 KiB

SU339a.jpg
Stroj 339 vyjíždí z výsypky Týn u obce Boučí dne 10.8.1998.
Foto: Martin Nový   800 × 600 pix155 KiB

SU348b.jpg
Lokomotiva 348 přejíždí přes přejezd důlní dráhy v Lomnici u Sokolova 16.5.1999.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix109 KiB

SU348a.jpg
Na zásobníku Tisová se "Malí krokodýli" čísel 348 a 191 setkali 16.5.1999.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix199 KiB


Zobrazeno 62 z celkem 155 dostupných snímků této řady a celkem 12580 fotografií na stránkách.