Stroje typu 17E (SMZ) Sokolovské uhelné


SU026b.jpg
Přehlídka strojů typu 17E čísel (zprava) 026, 172, 102 a 154 v dopravně M2 13.6.2000.
Foto: Ing. Petr Mirčev   800 × 600 pix118 KiB

SU026a.jpg
Setkání lokomotiv čísel 026 a 172 u Severního zásobníku dne 24.10.2002.
Foto: Miro Just   800 × 600 pix148 KiB

SU026c.jpg
Prostorem obce Lomnice projížděl vlak vedený "Malým krokodýlem" 026 dne 13.11.2002.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix130 KiB

SU109g.jpg
Za březnové chumelenice provážela lokomotiva 109 prázdnou soupravu Svatavou 16.3.1995.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 780 pix479 KiB

SU109e.jpg
V čele ložené soupravy vozů LH byla v prostoru dopravny M9 na lomu Marie zachycena lokomotiva 109 dne 14.6.1996.
Foto: Pavel Stejskal   1200 × 810 pix426 KiB

SU109f.jpg
U zásobníku na popílek byla ve Svatavě vyfotografována lokomotiva 109 dne 14.5.1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 800 pix480 KiB

SU109a.jpg
Lokomotiva 109 na dole Medard 11.6.2002.
Foto: Martin Třískala   1024 × 720 pix325 KiB

SU109b.jpg
"Malý krokodýl" 109 v prostoru dolu Medard dne 11.6.2002.
Foto: Martin Třískala   1024 × 690 pix331 KiB

SU109d.jpg
Opět stroj čísla 109 na dole Medard 11.6.2002.
Foto: Vít Kopecký   1024 × 660 pix298 KiB

SU109c.jpg
Stroj 109 se slunil v šachetním kolejišti na Svatavě 23.3.2003.
Foto: Jaroslav Cempírek   1200 × 800 pix540 KiB

SU136a.jpg
Odstavené lokomotivy čísel 136, 163 a další v dopravně M2 dne 13.7.2001.
Foto: Martin Třískala   800 × 600 pix155 KiB

SU143d.jpg
Rozpracovaným kolejištěm lomu Medard prováží stroj 143 vlak ložený uhlím 18.4.1994.
Foto: Bohuslav Zeman   1200 × 800 pix403 KiB

SU140a.jpg
Tovární snímek SMZ Dubnica zachycuje lokomotivu 140 HDBS ve stavu těsně po vyrobení.
Foto: tovární snímek   Sbírka: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.1200 × 830 pix386 KiB

SU143c.jpg
V prostoru lomu Medard manipuluje s vlakem vozů na skrývku stroj 143 dne 18.6.1999.
Foto: Petr Kapoun   1024 × 690 pix187 KiB

SU143b.jpg
Osobní vlak se na důlních dráhách objevil jen velmi výjimečně. Jeden takový projížděl v čele se strojem 143 Svatavou 9.11.2002.
Foto: Ing. Pavel Kolínský   1200 × 760 pix453 KiB

SU143a.jpg
Odstavené stroje 143, 328, 109 a několik dalších bylo ve Svatavě zdokumentováno 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   1200 × 800 pix381 KiB

SU145a.jpg
O deset let dříve odpočívaly ve Svatavě lokomotivy čísel 145 a 010 dne 3.1.1992.
Foto: Zdeněk Nantl   800 × 600 pix150 KiB

SU148b.jpg
V prostoru lomu Medard-Libík byl "Malý krokodýl" 148 zachycen s prázdnou soupravou 14.5.1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 810 pix484 KiB

SU148f.jpg
Modelářský záběr lokomotivy 148 byl v lomu Medard-Libík pořízen taktéž 14.5.1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 780 pix631 KiB

SU148d.jpg
Při míjení s jinou soupravou na z části zrušeném úseku bývalé dvoukolejky k lomu Medard-Libík byl "Krokodýl" 148 vyfotografován 14.5.1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 810 pix624 KiB

SU148e.jpg
Boční záběr lokomotivy 148 byl na dole Medard-Libík pořízen také 14.5.1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 770 pix356 KiB

SU148c.jpg
Na výsypu hlíny v lomu Medard posunoval se se svým vlakem stroj 148 dne 18.6.1999.
Foto: Petr Kapoun   1024 × 700 pix220 KiB

SU148a.jpg
Stroj 148 odjíždí z dopravny M25 v prostoru obce Lomnice 28.1.2000.
Foto: Ing. Petr Mirčev   800 × 600 pix128 KiB

SU150e.jpg
Dvojice lokomotiv čísel 150 a 148 byla se soupravou prázdných "dumpcarů" zachycena na Svatavě 29.5.1998.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 810 pix498 KiB

SU150b.jpg
S loženým vlakem byl "Malý krokodýl" 150 vyfotografován na předpolí dolu Jiří v úseku od lokality Marie 3.5.2000.
Foto: Boris Kyjonka   800 × 600 pix188 KiB

SU150c.jpg
V čele jiného vlaku byla lokomotiva 150 zdokumentována na vjezdu do dopravny M25 od M17 (tedy v katastru obce Lomnice) dne 3.5.2000.
Foto: Boris Kyjonka   1024 × 735 pix276 KiB

SU150d.jpg
Boční trolejí napájená 150-tka pracuje u výsypky na Týně 3.5.2000.
Foto: Boris Kyjonka   800 × 600 pix193 KiB

SU150a.jpg
Lokomotiva 150 posunuje ve Svatavě 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   1200 × 800 pix411 KiB

SU154d.jpg
S vlakem uhlí byla 154 vyfotografována na Svatavě 29.5.1998.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 790 pix382 KiB

SU154a.jpg
Tehdy všedního setkání lokomotiv typu 17E se na Severním zásobníku (dopravně J9) zúčastnily stroje čísel 154 a 191 dne 12.7.2001.
Foto: Martin Třískala   1024 × 670 pix302 KiB

SU154b.jpg
Ústřední třídírna Tisová (neboli Severní zásobník) přivítala toho dne už poněkolikáté lokomotivu čísla 154 - snímek ji zachycuje ve stavu ze dne 12.7.2001.
Foto: Martin Třískala   1024 × 690 pix331 KiB

SU154c.jpg
Lokomotiva 154 ve Svatavě 1.12.2002.
Foto: Jiří Škalda   1200 × 800 pix426 KiB

SU154e.jpg
S uhlím loženou soupravou byla na Svatavě zvěčněna lokomotiva 154 dne 23.3.2003.
Foto: Jaroslav Cempírek   1200 × 800 pix481 KiB

SU155a.jpg
Se soupravou prázdných vozů LH byla lokomotiva č. 155 vyfotografována na dole Medard-Libík 14.5.1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 810 pix492 KiB

SU164a.jpg
V kolejišti lomu Medard byly společně vyfotografovány lokomotivy čísel 164, 323 a 142 dne 18.4.1994.
Foto: Bohuslav Zeman   1200 × 800 pix482 KiB

SU172e.jpg
V místě souběhu úzkorozchodné důlní trati s normálněrozchodnou tratí ČD u Sokolova byl stroj čísla 172 vyfotografován 4.2.1996.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 810 pix395 KiB

SU172d.jpg
Zejména pro modeláře cenný záběr lokomotivy 172 z nadhledu byl na Svatavě pořízen 29.5.1998.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 810 pix566 KiB

SU172h.jpg
Po "skrývkovém mostě" projížděla se svým vlakem lokomotiva čísla 172 a přitom ji podjel motorový vůz 830 056-8 tehdy pronajatý VIAMONTu 10.9.1999.
Foto: Ing. Petr Mirčev   800 × 600 pix123 KiB

SU172f.jpg
Stroj 172 projíždí Citicemi v podvečer dne 30.10.1999.
Foto: Martin Boháč   1200 × 800 pix509 KiB

SU172i.jpg
Na trati na Týn mezi Svatavou a Lomnicí byl pořízen tento zdařilý záběr vlaku se strojem 172 dne 3.5.2000.
Foto: Boris Kyjonka   1024 × 715 pix273 KiB

SU172a.jpg
Stroj 172 v dopravně J9 - Severní zásobník 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   1200 × 790 pix465 KiB

SU172b.jpg
Stejná lokomotiva v dopravně J9 dne 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   1200 × 800 pix392 KiB

SU172c.jpg
"Malý krokodýl" 172 na trati mezi Svatavou a dolem Jiří 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   1200 × 800 pix417 KiB

SU172g.jpg
Po důlní trati v Lomnici u Soklova projížděl se svou soupravou stroj 172 dne 13.11.2002.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix152 KiB

SU181a.jpg
Za husté chumelenice byl stroj čísla 181 na Svatavě zdokumentován 16.3.1995.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 830 pix681 KiB

SU186a.jpg
Po dílenské opravě ještě novotou zářící stroj č. 186 byl ve Svatavě zachycen 16.3.1995.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 770 pix482 KiB

SU188b.jpg
Stroj 188 v dopravně M2 na Svatavě dne 14.9.2000.
Foto: Jan Orel   800 × 600 pix129 KiB

SU188c.jpg
Pouhý půlrok před definitivním ukončením provozu na důlních tratích rozchodu 900 mm v České republice byly stroje 188 a 175 Sokolovské uhelné společně zachyceny na Svatavě 1.12.2002.
Foto: Jiří Škalda   1200 × 770 pix459 KiB

SU188a.jpg
Setkání strojů čísel 188 (v popředí), 154 a 159 ve Svatavě 1.12.2002.
Foto: Jiří Škalda   1200 × 810 pix437 KiB

SU190b.jpg
Momentálně nevyužitá lokomotiva 190 čeká v dopravně M2 ve Svatavě na další práci 14.5.1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 810 pix509 KiB

SU190a.jpg
Lokomotiva s číslem 190 ve Svatavě dne 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   1200 × 800 pix401 KiB

SU191e.jpg
Lokomotiva čísla 191 byla v prostorách lomu Medard-Libík zastižena 14.5.1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 800 pix510 KiB

SU191a.jpg
Stroj 191 posunuje v Ústřední třídírně Tisová 12.7.2001.
Foto: Martin Třískala   1024 × 690 pix312 KiB

SU191b.jpg
"Malý krokodýl" 191 v dopravně M2 dne 12.7.2001.
Foto: Martin Třískala   1024 × 660 pix299 KiB

SU191c.jpg
Lokomotiva 191 projíždí se svým vlakem Svatavou 17.3.2002.
Foto: Ladislav Fric   1200 × 800 pix461 KiB

SU191d.jpg
Vlak sunutý strojem čísla 191 byl ještě s jinou lokomotivou v pozadí vyfotografován v Lomnici u Sokolova 13.11.2002.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix148 KiB

SU303a.jpg
Lokomotiva čísla 303 prováží za slabého sněžení svůj vlak svatavským kolejištěm 16.3.1995.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 830 pix579 KiB

SU309a.jpg
Traťovým úsekem u Citic provážel stroj č. 309 soupravu prázdných vozů Lowa 29.5.1998.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 810 pix436 KiB

SU309b.jpg
S nákladem uhlí projížděla 309 úsekem důlní dráhy vedoucím paralelně s veřejnou tratí Sokolov - Karlovy Vary u Citic 29.5.1998.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 810 pix460 KiB

SU313a.jpg
Uhlím loženou soupravu sunula lokomotiva 313 na Svatavě dne 4.2.1996.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 790 pix430 KiB

SU315i.jpg
V hlavní dopravně M2 ve Svatavě byl stroj 315 zdokumentován dne 3.5.2000.
Foto: Boris Kyjonka   800 × 600 pix187 KiB

SU315d.jpg
Portrét lokomotivy 315 byl v dopravně M2 pořízen 13.7.2001.
Foto: Martin Třískala   1024 × 730 pix331 KiB

SU315a.jpg
"Třistapatnáctka" pracuje na dole Jiří dne 11.6.2002.
Foto: Martin Třískala   1024 × 680 pix385 KiB

SU315b.jpg
Stejná lokomotiva na dole Jiří s dalším vlakem v pozadí - 11.6.2002.
Foto: Martin Třískala   1024 × 710 pix390 KiB

SU315e.jpg
Stroj 315 čeká na naplnění své soupravy na předpoli Jiří pod rypadlem R030 dne 11.6.2002.
Foto: Vít Kopecký   1024 × 680 pix394 KiB

SU315c.jpg
Setkání strojů čísel 315 a 190 ve Svatavě 11.6.2002.
Foto: Martin Třískala   1024 × 660 pix267 KiB

SU315f.jpg
Tehdy všední setkání strojů 315 a 175 ve Svatavě 1.12.2002.
Foto: Jiří Škalda   1200 × 790 pix429 KiB

SU315g.jpg
Setkání lokomotivy 315 se svým vlakem s odstavenými stroji čísel 328, 349 a 190 dne 1.12.2002.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix131 KiB

SU315h.jpg
Lokomotiva čísla 315 nakrátko zastavila ve Svatavě 1.12.2002.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix130 KiB

SU325a.jpg
V prostorách svatavských strojíren byl stroj č. 325 vyfotografován 14.5.1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 800 pix436 KiB

SU328a.jpg
Konvoj odstavených strojů typu 17E čísel 328, 349 a 190 ve Svatavě 1.12.2002.
Foto: Jiří Škalda   1200 × 800 pix436 KiB

SU328d.jpg
Detailní záběr lokomotivy 328 byl ve Svatavě pořízen 23.3.2003, tedy dva měsíce před definitivním ukončením provozu na zdejších tratích rozchodu 900 mm (a tím i v celém bývalém Československu).
Foto: Jaroslav Cempírek   1200 × 800 pix566 KiB

SU328c.jpg
Odstavené lokomotivy čísel 328, 349 a 190 ve Svatavě - pohled ze druhé strany 1.12.2002.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix138 KiB

SU328b.jpg
Setkání pětice odklizových lokomotiv (v popředí čísla 328 a 175) se ve Svatavě událo 1.12.2002.
Foto: Jiří Škalda   1200 × 800 pix507 KiB

SU332a.jpg
Zánovní lokomotiva 17E7 č. 332 HDBS při jednom ze svých prvních nasazení - rok 1966.
Sbírka: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.1200 × 780 pix313 KiB

SU333a.jpg
Deponované neprovozované lokomotivy čísel 333 a 319 čekají na svůj další osud ve Svatavě 4.2.1996.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 800 pix501 KiB

SU334a.jpg
V čele jedné z kolon lokomotiv 17E, deponovaných na Svatavě, byl stroj č. 334 vyfotografován 29.5.1998.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 820 pix484 KiB

SU339a.jpg
Stroj 339 vyjíždí z výsypky Týn u obce Boučí dne 10.8.1998.
Foto: Martin Nový   800 × 600 pix155 KiB

SU342a.jpg
S vlakem hlušiny byl stroj č. 342 na Svatavě vyfotografován 14.6.1996.
Foto: Pavel Stejskal   1200 × 800 pix378 KiB

SU346a.jpg
Lokomotiva č. 346 byla na Svatavě zastižena v čele ložené soupravy 4.2.1996.
Foto: Pavel Stejskal   1200 × 820 pix442 KiB

SU348b.jpg
Lokomotiva 348 přejíždí přes přejezd důlní dráhy v Lomnici u Sokolova 16.5.1999.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix109 KiB

SU348a.jpg
Na zásobníku Tisová se "Malí krokodýli" čísel 348 a 191 setkali 16.5.1999.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix199 KiB


Zobrazeno 82 z celkem 223 dostupných snímků této řady a celkem 13030 fotografií na stránkách.