Stroje typu 17E (Škoda) Sokolovské uhelné


SU010a.jpg
Lokomotiva čísla 010 sune soupravu loženou skrývkou kolejištěm lomu Marie 18. 4. 1994.
Foto: Bohuslav Zeman   1200 × 800 pix475 KiB

SU020a.jpg
Lokomotiva č. 020 stála se svou soupravou odstavena na Svatavě 14. 6. 1996.
Foto: Pavel Stejskal   1200 × 800 pix384 KiB

SU101b.jpg
Čerstvě zgenerálkovaný stroj č. 101 byl se soupravou vozů LH zastižen v prostoru lomu Medard 17. 10. 1994.
Foto: Bohuslav Zeman   1200 × 800 pix423 KiB

SU101a.jpg
"Malý krokodýl" čísla 101 byl v místě počátku souběhu úzkorozchodné důlní dráhy s normálněrozchodnou veřejnou sítí u Sokolova vyfotografován 4. 2. 1996.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 800 pix387 KiB

SU102a.jpg
Stroj čísla 102 mezi Svatavou a Severním zásobníkem 17. 3. 2002.
Foto: Ladislav Fric   1200 × 790 pix403 KiB

SU102b.jpg
Soupravu jednoho z úplně posledních vlaků uhlí z lomu Medard táhla lokomotiva 102 dne 13. 11. 2002.
Foto: Petr Kapoun   1024 × 700 pix201 KiB

SU102c.jpg
V prostoru obce Lomnice byl hezky z nadhledu vyfotografován vlak sunutý strojem 102 dne 13. 11. 2002.
Foto: Petr Kapoun   1024 × 710 pix243 KiB

SU103b.jpg
Stroj čísla 103 asistuje na lomu Marie při nakládce uhlí 18. 4. 1994.
Foto: Bohuslav Zeman   1200 × 800 pix501 KiB

SU103a.jpg
S už naloženým vlakem byla lokomotiva 103 zdokumentována v prostoru lomu Marie 18. 4. 1994.
Foto: Bohuslav Zeman   1200 × 800 pix479 KiB

SU111b.jpg
Lokomotiva čísla 111 ve stavu po dodání k HDBS.
Sbírka: Martin Třískala800 × 600 pix99 KiB

SU111c.jpg
Další cenný snímek zachycující stroj č. 111 ve stavu krátce po dodání z výrobního závodu.
Foto: tovární snímek   Sbírka: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.1200 × 780 pix337 KiB

SU111a.jpg
Zajímavá souprava pro rozfoukávání sněhových závějí - hnací lokomotiva T29.049 tlačí stroj typu 17E čísla 111, který napájí před ním připojený sněhomet - Severní zásobník 5. 12. 1998.
Foto: Ing. Petr Mirčev   800 × 600 pix193 KiB

SU112a.jpg
V těžební jámě lomu Medard-Libík byla vyfotografována lokomotiva 112 dne 14. 6. 1996.
Foto: Pavel Stejskal   1200 × 800 pix485 KiB

SU121b.jpg
Téměř z ptačí perspektivy pořízený snímek zachycuje stroj 121 v lomu Medard-Libík 14. 5. 1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 760 pix637 KiB

SU121c.jpg
V prostoru lomu Medard-Libík byl "Malý krokodýl" čísla 121 odpředu zdokumentován 14. 5. 1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 780 pix630 KiB

SU121a.jpg
Lokomotivy čísel 121, 190, 170, 192, 185 a 193 v dopravně M2 dne 13. 7. 2001.
Foto: Martin Třískala   1024 × 670 pix272 KiB

SU127a.jpg
Hned čtveřici činných lokomotiv 17E čísel (zleva) 001, 117, 127 a 305 se podařilo autorovi snímku zachytit v dopravně M7 mezi doly Marie a Medard na Svatavě 19. 4. 1994.
Foto: Bohuslav Zeman   1200 × 800 pix429 KiB

SU132a.jpg
Krátce před zrušením byl tehdy ještě provozní stroj 132 vyfotografován ve Svatavě 8. 6. 1996.
Foto: Petr Kapoun   1200 × 800 pix329 KiB

SU152a.jpg
Boční záběr lokomotivy č. 152 byl pořízen na Svatavě 16. 3. 1995.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 800 pix546 KiB

SU159e.jpg
Na trati k výsypce Týn mezi dopravnami M7 a M17 (úsek Svatava - Lomnice) vznikl tento pěkný záběr vlaku s lokomotivou 159 dne 3. 5. 2000.
Foto: Boris Kyjonka   800 × 600 pix211 KiB

SU159f.jpg
Při práci na předpolí Jiří byla pod bagrem UNEX zachycena lokomotiva 159 dne 3. 5. 2000.
Foto: Boris Kyjonka   800 × 600 pix204 KiB

SU159g.jpg
Jiný záběr lokomotivy 159 u rypadla E 030 vznikl také na předpolí Jiří, kam vlak najíždí od dopravny M17 ze Svatavy 3. 5. 2000.
Foto: Boris Kyjonka   1024 × 700 pix244 KiB

SU159c.jpg
Setkání strojů 159 a 172 u výsypky uhlí na Severním zásobníku 24. 10. 2002.
Foto: Miro Just   800 × 600 pix140 KiB

SU159d.jpg
Stroj 159 u Severního zásobníku 24. 10. 2002.
Foto: Miro Just   800 × 600 pix138 KiB

SU159a.jpg
Lokomotiva 159 ve Svatavě dne 1. 12. 2002.
Foto: Jiří Škalda   1200 × 800 pix428 KiB

SU159b.jpg
"Malý krokodýl" 159 přijíždí do Svatavy 1. 12. 2002.
Foto: Tomáš Orlík   800 × 600 pix142 KiB

SU175g.jpg
V úzkorozchodném kolejišti lomu Medard-Libík vznikl 14. 5. 1999 také tento snímek stroje 175 se soupravou k nakládce.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 820 pix472 KiB

SU175c.jpg
Se soupravou vozů LH byl stroj čísla 175 zachycen v prostorách lomu Medard-Libík 14. 5. 1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 800 pix566 KiB

SU175d.jpg
Na stejném místě v lomu Medard-Libík byla lokomotiva 175 ve směru od vlaku vyfotografována 14. 5. 1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 770 pix521 KiB

SU175i.jpg
Se soupravou prázdných "LH-ček" manipuloval stroj 175 v kolejišti lomu Medard-Libík 14. 5. 1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 800 pix626 KiB

SU175h.jpg
Zdařilá důlní "traťovka" se strojem 175 byla mezi dopravnami M17 a M23 u rozvodny Erika nad Lomnicí pořízena 3. 5. 2000.
Foto: Boris Kyjonka   800 × 600 pix159 KiB

SU175a.jpg
Stroj 175 ve Svatavě dne 17. 3. 2002.
Foto: Ladislav Fric   1200 × 800 pix326 KiB

SU175b.jpg
Lokomotiva čísla 175 ve Svatavě ve stejný den - 17. 3. 2002.
Foto: Ladislav Fric   1200 × 800 pix324 KiB

SU175e.jpg
"Malý krokodýl" 175 ve Svatavě dne 1. 12. 2002.
Foto: Jiří Škalda   1200 × 800 pix470 KiB

SU175f.jpg
Lokomotiva 175 byla na Svatavě zastižena v čele soupravy ložené skrývkou 1. 12. 2002.
Foto: Jiří Škalda   1200 × 780 pix455 KiB

SU180a.jpg
Stroj čísla 180 při přípravě na převoz ze Svatavy do budoucího muzea podniku ŠKODA v Plzni.
Foto: Libor Had   800 × 600 pix148 KiB

SU180b.jpg
"Stoosmdesátka" již pod střechou ve ŠKODĚ.
Foto: Libor Had   800 × 600 pix114 KiB

SU180c.jpg
Lokomotiva 180 SU (dříve HDB, což má stroj na sobě i napsáno) ve ŠKODĚ v Plzni.
Foto: Libor Had   800 × 600 pix93 KiB

SU185a.jpg
Čerstvě zgenerálkovaný stroj č. 185 byl ve Svatavě vyfotografován ještě před svým prvním nasazením do provozu 4. 2. 1996.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 800 pix372 KiB

SU192b.jpg
Lokomotiva čísla 192 byla v prostoru dolu Medard-Libík zaznamenána 14. 6. 1996.
Foto: Pavel Stejskal   1200 × 800 pix441 KiB

SU192a.jpg
Stroj č. 192 byl 14. 6. 1996 na dole Medard-Libík zachycen také z druhé strany.
Foto: Pavel Stejskal   1200 × 810 pix514 KiB

SU210a.jpg
Tento snímek lokomotivy tehdy označené číslem 210 HDB byl v Novém Sedle u Lokte pořízen v březnu roku 1981.
Foto: Ivo Valent   800 × 600 pix108 KiB

SU304b.jpg
Stroj 304 v dobývacím prostoru dolu Jiří 11. 6. 2002.
Foto: Martin Třískala   1024 × 680 pix344 KiB

SU304d.jpg
304 na předpoli Jiří u rypadla R029 dne 11. 6. 2002.
Foto: Vít Kopecký   1024 × 680 pix375 KiB

SU304c.jpg
"Malý krokodýl" čísla 304 na dole Jiří dne 11. 6. 2002.
Foto: Martin Třískala   1024 × 670 pix287 KiB

SU304e.jpg
Lokomotiva (a vlak) číslo 304 projíždí za dohledu objektivů fotoaparátů po jednom z úseků důlních drah lomu Medard-Libík 14. 5. 1999.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 810 pix486 KiB

SU304a.jpg
Stroj čísla 304 ve Svatavě dne 1. 12. 2002.
Foto: Jiří Škalda   1200 × 820 pix433 KiB

SU304f.jpg
"Třistačtyřka" na mostě u Svatavy 1. 12. 2002.
Foto: Jiří Škalda   1200 × 780 pix362 KiB

SU349a.jpg
Přes přejezd důlní dráhy v Lomnici u Sokolova přejíždí se svým vlakem stroj 349 dne 16. 5. 1999.
Foto: Petr Kapoun   800 × 600 pix106 KiB

SU349b.jpg
Téměř prospektový záběr lokomotivy 349 byl pořízen v kolejišti lomu Marie 29. 5. 1998.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 800 pix428 KiB

SU349c.jpg
Nasypávání hlušiny do vozů asistuje v prostorách lomu Marie lokomotiva č. 349 dne 29. 5. 1998.
Foto: Daniel Pavlíček   1200 × 800 pix395 KiB


Zobrazeno 51 z celkem 223 dostupných snímků této řady a celkem 13255 fotografií na stránkách.