Řada T679.2 ČSD

Vorošilovgrad  1971

Dílčí stránka č.31, vyhotovena 5.12.2002

 

Vývoj

Na počátku 70. let minulého století byly do tehdejšího Československa dodány dva kusy nově vyráběné lokomotivy Co´ Co´ typu TE 109 o výkonu 2208 kW z lokomotivky ve Vorošilovgradu v SSSR.

V Československu byl tehdy předpoklad jejich nasazování v těžké nákladní dopravě na tratích normálního i širokého rozchodu a předběžně byly plánovány jejich sériové dodávky. 

 

Technický popis

Lokomotivy řady T679.2 byly šestinápravové skříňové lokomotivy poháněné čtyřdobým šestnáctiválcovým vidlicovým naftovým motorem s přeplňováním typu 5 D 49 s trakčním alternátorem GS-501A.

Skříň lokomotivy je samonosné konstrukce a sestává z hlavního rámu, dvou kabin strojvedoucího, dvou bočnic, příček a pětidílné střechy.

Půdorys lokomotivy je pak rozdělen na dvě čelní kabiny, za kterými následují na obou stranách příčkami oddělené chodbičky s výstupy ven z lokomotivy a vstupem do kabiny a do strojovny nebo chladičové části, které tvoří střed lokomotivy.

Pod hlavním rámem je mezi podvozky zavěšena palivová nádrž se skříněmi pro akumulátorové baterie a po obou stranách nádrže ještě celkem dva vzduchojemy.

Celá lokomotiva je na oba bezrozsochové třínápravové podvozky s trnovým vedením náprav uložena pomocí čtveřic válcových opěrek. Příčný pohyb podvozků vůči lokomotivě umožňuje soustava válečků pohybujících se v klínových drážkách, jejichž sklon zajišťuje samočinné vracení podvozků do přímého směru. Přenos podélných sil mezi podvozkem a lokomotivou obstarává tažný čep. Vypružení náprav je jednostupňové, každá náprava je odpružena dvěma páry vinutých válcových pružin, jejichž svislý účinek tlumí třecí tlumiče.

Zmiňovaný naftový motor 5 D 49 má zdvih 260 mm a jmenovitý výkon 2208 kW při 1000 ot./min. a spolu s trakčním alternátorem GS-501A-U2 (s nímž je spojen prostřednictvím polopružné spojky) je ve strojovně uložen na samostatném rámu.

Střídavě-stejnosměrný přenos výkonu byl u typu TE109 použit v SSSR vůbec poprvé, usměrňovač lokomotivy je vystavěn na křemíkových diodách. Trakční elektromotory jsou typu ED-118 (výkon motoru 294 kW) s nucenou ventilací.

Startování naftového motoru obstarává dynamostartér, který pak za chodu dieselu dobíjí baterie a napájí motor lokomotivního kompresoru.

Asynchronní motory pomocných pohonů lokomotivy (hlavně chlazení dieselu a trakčních motorů) jsou napájeny přímo z trakčního alternátoru.

Srdcem brzdového systému lokomotiv je kompresor BBW-2HV2-100/145, brzdová soustava Knorr KE má přestavovač G-P-P2-R, brzdič samočinné brzdy je typu Knorr-Dr a přímočinné brzdy Knorr-22E.

Lokomotivy typu TE109 jsou vybaveny elektropneumatickým systémem mnohočlenného řízení, což umožňuje ovládat činnou řízenou lokomotivu i při nečinném motoru lokomotivy řídící.

 

Strojovny obou lokomotiv ČSD byly připraveny pro montáž topného alternátoru pro vytápění vlakových souprav, která ale nebyla nikdy realizována.

 

Zkoušky a provoz

Oba stroje, které se staly našimi největšími dieselovými lokomotivami, našly své "trvalé" působiště v depu Brno-Maloměřice.

 

Pod označením T679.2001 a T679.2002 přišly k ČSD v říjnu 1971 do depa v Plzni.

Jejich výrobní čísla byla zřejmě 0037 a 0038.

Brzy po svém dodání k ČSD však byly oba stroje z Plzně předány do zmíněného depa v Brně, kde probíhal jejich "zkušební" provoz až do roku 1975.

Oba "prototypy" vystavovalo maloměřické depo na trať do České Třebové, popřípadě do Břeclavi.

Jejich provoz byl spojen s nedostatkem náhradních dílů, obvyklým u nesériových lokomotivních řad. Nadměrným počtem závad však tyto lokomotivy rozhodně netrpěly - na svou unikátnost v rámci Československa sloužily spolehlivě.

 

Po najetí zhruba 300000 kilometrů byly v roce 1975 obě lokomotivy odstaveny za účelem provedení nutných dílenských oprav, které si však žádná z tehdejších lokomotivních opraven v ČSR nechtěla "vzít na triko". A tak byly obě atypické lokomotivy následujícího roku zrušeny a zřejmě odsouzeny k zániku.

Dle informací přímo z Bulharska přijela v roce 1976 do brněnského depa delegace z Bulharska, která si všimla dvou "Ragulinů" odstavených v depu a ačkoliv

původně přijela za jiným účelem, dala po návratu do Bulharska podnět k odkoupení obou lokomotiv, které tak měly posílit devadesátikusovou flotilu shodných lokomotiv provozovaných Bulharskými železnicemi (BDŽ).

K prodeji obou strojů pak došlo ještě v roce 1976.

Protože ale byly obě české lokomotivy značně nekompletní, byl z nich v roce 1983 v Bulharsku smontován jediný provozní stroj, kterému bylo na počest Velké říjnové socialistické revoluce přiděleno označení 07.1917. Stroj byl oděn do atypického modrého nátěru a umístěn do depa Gorna Orjahovica.

V roce 1988 byla tato lokomotiva přeznačena na "správné" označení 07.091 a byla v provozu využívána až do konce 90. let minulého století.

Odstavená lokomotiva se však v roce 2002 dočkala svého (již druhého !) znovuzrození a měla by být stále v depu Gorna Orjahovica provozována dodnes.

 

Zkoušky "Ragulinů" byly u ČSD uzavřeny s tím, že stroje řady T679.2 jsou pro podmínky provozu v Československu až příliš robustní a jejich vysokého výkonu by zde nebylo efektivně využito. Náročné výkony v nákladní vozbě u ČSD velice dobře zvládaly lokomotivy řady T679.1 (dnes 781), a proto bylo rozhodnuto další lokomotivy T679.2 do ČSR již nedovážet.

 

Přehled výroby lokomotiv typu TE 109

Označení

nebo řada

Dodány pro

Kusů

Léta výroby

Rychlost

[km/h]

Délka

[mm]

Výkon

[kW]

Vlakové topení

Poznámky

TE109-001 SŽD 1

1967

100

20170 2208 ne

prototyp

TE109-002 SŽD

1

1968

140

20170 2208 ne

prototyp

2TE109 SŽD

3

1969

100

? ? ne

dvoudílné

V300 001 DR

1

1969

140

20620 2208 ne

prototyp

TE109 prům. SSSR

31

1977 až 1978

100

20170 2208 ne

130 DR

80

1970 až 1972

140

20620 2208 ne

EDB od lok. 130 037-5

130.1 DR

2

1972

140

20820 2208 ano
131 DR 76 1972 až 1973 100 20620 2208 ne
132 DR 709 1973 až 1982 120 20820 2208 ano
142 DR

7

1975 až 1978

140

20820 2944 ano

2x 142.001 !

T679.2 ČSD

2

1971

100

20620 2208 ne

07 BDŽ 90 1971 až 1977 100 20620 2208 ne
TE120 SŽD

1

1975

100

? 2944 ne

prototyp

TE125 SŽD

1

1974

140

? 2944 ano

prototyp

 

Přehled sériových rekonstrukcí lokomotiv typu TE 109

Původní

 řada

Železniční správa

Nová

 řada

Kusů

Léta rekonstrukce

Předmět rekonstrukce

132 DR 234 64

1991 až 1996

dosazeny podvozky pro rychlost 140 km/h

232 a 234 DR 233

64 + 9

2001 až 2005

celková modernizace + remotorizace (12D49)

232 DB AG 241

11

1998 až 2001

remotorizace (2-5D49), nové trakční motory

07.0xx BDŽ 07.1xx

probíhají

od roku 2003

prototyp

 

 

Zdroje informací a poznámky k sekci

- Malý atlas lokomotiv 2002 (J. Bittner, J. Křenek, B. Skála, M. Šrámek)

- ŽM atlas vozidel - Motorové lokomotivy ČD, ZSSK, průmyslu (J. Pernička, P. Kadeřávek a kolektiv)

- DRÁHA 5/2003 - "Ragulin" (J. Bittner, T. Hádek)

- osobní poznámky pánů Philipa Wormalda, Gerharda Muzaka a Heinricha Fritzscheho

Poslední aktualizace 13.9.2006