Řada T324.0 ČSD

ČKD Praha  1959

Dílčí stránka č.4, vyhotovena 7.8.2001

 

Vznik

Jediný prototyp řady T324.0 byl vyroben roku 1959 v továrně ČKD Praha pod výrobním číslem 4565. 

Při jeho konstrukci se vycházelo ze zkušeností získaných při provozu dvou prototypů T304.001 a T306.0501, které byly v ČKD vyrobeny roku 1957 a byly osazeny shodným motorem.

Výroba prototypu T324.0 byla zadána v červnu 1956

STROJEXPORTem a schválena tehdejším Ministerstvem zahraničního obchodu v polovině roku 1956. O sériové lokomotivy byl velký zájem především v zahraničí, ale potřeba takovýchto strojů byla i v Československém průmyslu. Kvůli exportním ambicím řady byla jedním z hlavních požadavků na lokomotivy možnost změny jejich rozchodu. 

 

Technický popis

Lokomotiva byla navržena jako kapotová s věžovou kabinou a třemi hnacími nápravami v pevném rámu. 

Naftový motor 12 V 170 DR byl umístěn v delší kapotě a seřízen na výkon 258 kW. Tento výkon ale v provozu nestačil, proto byl záhy zvýšen na 302 kW.

Motor poháněl přes pružnou spojku hydraulickou dvouměničovou převodovku H 350 L1, kombinovanou s mechanickou dvoustupňovou reverzní skříní, která umožňovala při rozpojené spojce zařazení posunovacího nebo jízdního režimu. 

Na hydraulické převodovce byl přimontován také dynamostartér a stavěč otáček.

Z převodovky vystupovaly hřídele na obou bocích (mezi 1. a 2. nápravou - pod delším představkem), na ty pak byly napojeny kardany, které výkon

přenášely přímo na nápravové převodovky. Nápravové převodovky sestávaly z dvojic kuželových a čelních ozubených kol umístěných ve skříních, které byly otočně upevněny na nápravách a jejich klopný moment zachycovaly vzpěry upevněné na hlavním rámu lokomotivy.

Z volného konce motoru byla pomocí klínových řemenů poháněna dvojice kompresorů typu ATMOS W 115/80.

Chlazení motoru sestávalo ze dvou bloků po sedmi článcích uložených na bocích kapoty krátkého představku a chlazených ventilátorem o průměru 800 mm, poháněným elektromotorem.

Žaluzie chlazení ovládal strojvedoucí ručně z kabiny. 

Před kabinou byl zařazen i tlumič výfuku.

  

Provoz

Výrobně byl stroj T324.001 dokončen 14.7.1959.

Tři týdny po vyrobení už vyrazil na svou první jízdu mimo výrobní závod - na trať Praha - Čerčany, kde 4.8.1959 úspěšně vykonal technicko-bezpečnostní zkoušku. Po ní jezdil u depa Praha-Libeň v osobní i nákladní dopravě na přilehlých tratích a na posunu.

Během srpna zavítal také do Čerčan, Světlé nad Sázavou, Dolních Kralovic a Sedlčan. Následující měsíc jezdil především na trati Brandýs - Čelákovice, nebo posunoval v libeňském depu.

29.12.1959 byla lokomotiva přesunuta do Kolína, kde setrvala až do svého zrušení. Ve službách depa Kolín jezdila především na trati z Peček do Kouřimi a Zásmuk nebo posunovala v Kolíně.

Docela často ale byla odstavována pro nejrůznější závady. V letech 1968 a 1969 sloužila T324.001 nejčastěji na posunu ve Velkém Oseku. Z provozu ji vyřadila až vážná závada na převodovce. V rámci uvažované opravy měl stroj dostat ve Zvolenu novou převodovku z řady T334.0, protože ale během dlouhého odstavení byly ze stroje odebrány některé celky, byl ke dni 24.10.1974 zrušen. Jeho vrak ale stál v Kolíně ještě mnoho dalších let...

Ačkoli se stroj v původním provedení plánované sériové výroby nedočkal, stal se dobrým základem pro pozdější mnohasetkusovou sériovou výrobu odvozené řady T334.0, která jej i v původním exportním plánu dobře zastoupila.

 

 

Zdroje informací a poznámky k sekci

- Pod značkou ČKD (B. Skála)

- ŽELEZNICE 2/1993 - Motorová lokomotiva T324.001 (B. Skála, P. Korbel, P. Heptner)

- osobní poznámky autora stránek

Poslední aktualizace 12.9.2006