Řada 802 ( M131.6 ) ČD

TATRA Kopřivnice 1951   (rekonstrukce LD Brno-dolní 1987)

Dílčí stránka č.26, vyhotovena 24.3.2002

 

Vznik

Přestože jsou osudy řady M131.1, tolik známé díky svému více než třicetiletému působení na drtivé většině tratí bývalých ČSD, dobře zmapovány a známy, prakticky neznámé jsou osudy motorového vozu, který byl pod označením 802 001-8 sešrotován v Brně počátkem roku 2001.

 

Tento motorový vůz byl jako M131.1331 vyroben ve vagónce TATRA Studénka roku 1951 pod výrobním číslem 67836.

Stroj byl z výroby 31.5.1951 dodán do depa ČSD v Ostravě a na jeho výkonech sloužil spolu s kolegy stejné řady v osobní dopravě až do dodávek nových motorových vozů řady M152.0 (dnes řada 810).

Po vyřazení z provozu se M131.1331 stal jedním z 85 zástupců své řady, kteří byli rekonstruováni na montážní a prohlídkový vůz pro údržbu trolejového vedení. Rekonstrukci popisovaného vozu provedly roku 1978 dílny depa Břeclav a bývalý M131.1331 při ní kromě montážní plošiny, prohlídkové věže, pantografického sběrače a dvojitých plechových dveřích v obou bocích obdržel i tabulky s novým označením M131.2042.

Už v roce 1984 však byl tento motorový vůz z pravidelné služby vytlačen nově dodaným motorovým vozem typu M152.3 (později řady 892, dnes MVTV2) a ke dni 5.12.1986 byl v Brně i administrativně zrušen.

I tuto druhou náhradu však motorový vůz přežil,

a po další, tentokráte už ale zcela unikátní rekonstrukci, opět několik let (i když jen příležitostně) zasahoval do provozu - tentokráte jako samostatného pohybu schopné pomocné vozidlo určené buďto jako doprovodný vůz při jízdách historických vlaků, nebo častěji jako "malá náhrada" nehodového vlaku, kdy např. k vozidlům uváznutým na trati nemusel vyjíždět celý nehodový vlak, ale stačil tento vůz s drobnou technikou a několika lidmi na palubě.

Zmíněná rekonstrukce byla provedena v průběhu roku 1990 v brněnském dolním depu a dne 9.8.1990 vůz pod vedením Ing. Josefa Bojanovského vykonal Technicko-bezpečnostní zkoušku.

Podstatou rekonstrukce bylo opětovné odstranění montážní plošiny, pantografu a vyhlídkové věže -

střecha vozu tedy byla uvedena do původního celistvého stavu. Pro snadnou manipulaci s těžším nářadím a propan-butanovou svářecí soupravou byla pod strop mezi oběma plechovými dveřmi nainstalována jeřábová dráha s "kočkou".

Interiér vozu byl příčkou rozdělen na dílnu (s ponky, regály a úložným prostorem pro rozměrnější nářadí) a "sociální" zázemí v podobě lavic se stoly a jakýmsi "kuchyňským koutkem".

Následně byl motorový vůz, nově označený jako 802 001-8 (existovalo i ryze administrativní označení M131.6001), opatřen červeno-oranžovo-žlutým nátěrem s velikými logy závodu TATRA na obou bočnicích poblíž plechových dveří.

 

Provoz

Motorový vůz 802 001-8 sloužil svému účelu do května roku 1995, poté stál v prostorách depa Brno-dolní odstaven až do zániku depa a dne 1.6.2000 byl navržen na zrušení. Úředně byl 

motorový vůz, mezitím přesunutý do depa v Brně-Horních Heršpicích, zrušen ke dni 22.6.2000 a dne 29.1.2001 byl v už hodně zuboženém stavu předán k likvidaci do místního kovošrotu.

 

 

Zdroje informací a poznámky k sekci

- ŽM atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK (J. Pernička a kolektiv)

- Motorové vozy M131.1 (Lokálka Group Rokycany, 1995)

- osobní poznámky Ing. Michala Huška

Poslední aktualizace 7.12.2011