Řada 742 ( T466.2 ) ČD a ZSSK

ČKD Praha  1977-1986

Dílčí stránka č.37, vyhotovena 23.4.2003

 

Vývoj

Když se v roce 1973 začala v ČKD vyrábět průmyslová lokomotivní řada T448.0, odvozená od původních (a ČSD nabízených a u ČSD testovaných) prototypů řady T475.15, odmítly ČSD podobné lokomotivy nakupovat, protože pro své provozní podmínky v dané výkonnostní oblasti upřednostňovaly lokomotivy s věžovou kabinou obsluhy (s lepším výhledem a tím vhodnější pro jednomužnou obsluhu) a vybavené vytápěním vlakových souprav a elektrodynamickou brzdou. 

Tento "vysněný ideál" tehdy ztělesňovaly lokomotivy řady T466.0 a T466.1 z produkce ZŤS v Martině, jejichž stále opožďovaná výroba a hned od počátku velice nízká spolehlivost, navíc umocněná plánovaným úplným ukončením výroby lokomotiv v ZŤS dávaly v době hromadného odstavování parních lokomotiv z provozu a nutnosti jejich okamžité náhrady tušit nezadržitelně se blížící krizi v lokomotivním hospodářství ČSD.

Ta ve druhé polovině 70. let opravdu nastala a bylo nutné ji okamžitě řešit - na vývoj zcela nové lokomotivy nebyl čas. 

A tak bylo jako nouzového řešení použito v ČKD vyráběné průmyslové řady T448.0, která byla konstruktéry ČKD patřičně upravena pro provoz u ČSD (zvýšení maximální rychlosti ze 70-ti na 90 km/h, doplnění příčných tlumičů, snížení nápravového zatížení z 18-ti na 16 tun, instalace vlakového zabezpečovače, úprava brzd, doplnění mazání okolků, trvale sérioparalelní zapojení trakčních motorů, elektronická skluzová ochrana, regulátor nabíjení a časová relé, lepší vybavení kabin).

Původně plánované použití elektrické výzbroje z řady T466.0 u typu T466.2 bylo zavrženo kvůli její problematičnosti, ale využito bylo upravené elektrické výzbroje, odzkoušené na "Pilštycích" T466.0071, 072 a 032 těsně před zahájením výroby řady T466.2.

 

V roce 1976 ČSD objednaly bez prototypů hned několik šedesátikusových sérií, což vlastně vrchní představitele ČSD a konstruktéry ČKD postavilo "jednou nohou do kriminálu". Dnes si lze jen stěží představit, co by se stalo, kdyby byla řada T466.2 problematická jako tehdy vyráběná řada T466.0.

 

Technický popis

Lokomotiva řady T466.2 je kapotová s jednou kabinou strojvedoucího umístěnou poblíž zadního konce stroje. 

Dvě stanoviště strojvedoucího jsou v kabině umístěna diagonálně, po jejich boku jsou vždy jedny dveře na ochoz lokomotivy.

V přední, delší kapotě je umístěn naftový motor K 6 S 230 DR s trakčním dynamem TD 805,

pomocnými pohony, blokem chladičů a tříválcovým dvoustupňovým kompresorem K3 lok 1.

Vzduchová brzda systému DAKO je jednookruhová, ruční brzda působí na kola v zadním podvozku.

Kratší kapota ukrývá elektrický rozvaděč a baterie. Stroje řady T466.2 (dnes řada 742) jsou vybaveny elektronickou skluzovou ochranou, elektronickým regulátorem nabíjení, a elektronickými časovými relé.

 

742 001-1 až 742 060-7

První série lokomotiv řady T466.2 začala opouštět linky výrobního závodu v roce 1977, s lokomotivami byly po dodání k ČSD ihned prováděny technicko-bezpečnostní zkoušky, a poté byly bez jakýchkoliv dalších zkoušek nasazovány do provozu.

 

Lokomotiva T466.2037 z první série byla 10000. vyrobenou lokomotivou v pražské ČKD. 

Na strojích T466.2047 a 048 bylo provizorně namontováno dvojčlenné řízení (později odebráno) a po úspěšných zkouškách bylo montováno na všechny

další vyráběné lokomotivy počínaje 2. sérií.

 

Stroje T466.2001 až T466.2060 byly dodávány do dep ČSD následovně:

   Bratislava (001 až 005), Leopoldov (006, 019 až 024, 037 až 042, 051 až 056), Bohumín (007 až 010, 025 až 028, ), Děčín (011, 012, 031, 032, 047, 048, 059), Trutnov (013, 014, 029, 030, 049, 058), Plzeň (015 až 018, 033 až 036), Ostrava (043 až 046), Hradec Králové (050), Liberec (057) a Ústí nad Labem (060).

 

742 061-5 až 742 454-2, 742 501-0 až 742 541-6

Lokomotivy druhé série, vyráběné v roce 1978, doznaly proti první sérii několika změn: 

Především se lokomotivy začaly na straně krátké kapoty vybavovat zásuvkami dvojčlenného řízení, které pak začalo být poprvé u ČSD aktivně využíváno, dále byl doplněn proudový volič tažné síly a vzhled lokomotiv byl nepatrně pozměněn doplněním prolisů na bocích kabiny. Naopak na bocích hlavního rámu jeden prolis ubyl - první série měla po vzoru řady T448.0 tři, další série už pak jen dva.

Stroje T466.2061 až T466.2120 byly k ČSD dodávány do dep:

   Ostrava (061, 062, 081 až 085, 101), Valašské Meziříčí (063 až 065, 102 až 104), Plzeň (066 až 070), Děčín (071, 075, 088, 089, 096, 105až 107, 110), Ústí nad Labem (072 až 074, 099, 100, 108, 109, 116, 118, 120), Chomutov (076, 090, 097, 098, 115, 117, 119), Hradec Králové (077, 086, 087, 094, 112), Trutnov (077 až 080, 091 až 093, 111, 113, 114) a Louny (095).

 

Třetí série, vyráběná roku 1979, měla proti té předchozí vylepšeno dvojčlenné řízení možností pneumatického propojení přídavné brzdy a přibyl i přechodový můstek na straně krátkého představku lokomotivy.

Stroje T466.2121 až T466.2180 byly přiděleny do dep ČSD takto:

   Nové Zámky (121), Leopoldov (122 až 125), Trutnov (126, 127), Liberec (128 až 130, 142 až 146, 161 až 165, 171 až 173, 175), Děčín (131 až 134, 159, 176 až 179), Ústí nad Labem (135, 150), Ostrava (136 až 139), Bohumín (140, 141), Louny (147 až 149, 157, 158, 169), Chomutov (151, 156, 160, 166 až 168, 170, 180), Plzeň (152 až 155) a Hradec Králové (174).

 

Čtvrtá série byla vyráběna v letech 1980 a 1981, její výrobu částečně zbrzdil požár smíchovského závodu ČKD - naftové motory, po kterém byly lokomotivy montovány bez motorů a čekaly pak smontované na jejich dodání z náhradních montoven motorů v Praze-Libni a Hradci králové.

Stroje T466.2181 až T466.2228 byly dodány do dep ČSD následovně:

   Bratislava (181), Leopoldov (182, 183, 222, 223, 227, 228), Liberec (184, 185, 192, 203, 205, 210, 214, 216, 217, 221), Plzeň (187, 188, 193, 206, 207, 212, 213, 218, 219), Louny (189, 191, 197, 198, 204, 215), Chomutov (190), Cheb (194, 195, 200, 201), Trutnov (196, 209, 211), Hradec Králové (199, 202, 208, 220) a Ostrava (224 až 226).

 

Stroje vyrobené v rámci páté série a sériích následujících jsou od starších na první pohled rozlišitelné podle čtvercového krytu dálkového světla namísto původně montovaného kulatého. 

Lokomotivy T466.2229 až T466.2288, vyráběné v roce 1982, byly dodány do dep ČSD následovně:

   Plzeň (229-231, 242, 243, 253), Leopoldov (232-235, 244 až 246, 255, 256, 266 až 268, 277, 278, 286, 287), Ústí nad Labem (236), Louny (237, 238, 247 až 250, 281, 282), Valašské Meziříčí (239 až 241, 261 až 263, 283), Ostrava (251, 252, 272 až 274, 284, 285), Cheb (254, 264, 265, 275, 276), Hradec Králové (257 až 260, 280) a Praha-Vršovice (269 až 271, 279, 288).

 

Šestá série lokomotiv řady T466.2 již zahrnovala i lokomotivy T466.2501 až T466.2507 určené pro "mimodrážní" odvětví ČSD. Konstrukčně se všechny lokomotivy šesté a následujících sérií od předchozích lišily nově doplněnými střešními žaluziemi nad chladícím blokem a doplněnou jemnou filtrací oleje motoru. Počínaje strojem T466.2329 také bylo na všechny lokomotivy montováno tukové mazání okolků typu De Limon Fluhe.

"Drážní" T466.2289 až T466.2361 byly dodávány do dep:

   Chomutov (289, 290), Děčín (291),

Ostrava (292, 293, 318 až 321, 345 až 347), Plzeň (294, 349, 350), Cheb (295, 307 až 309, 322, 323, 335, 336, 348), Bratislava (296 až 298, 310 až 313), Leopoldov (299, 324 až 327, 337, 340, 351, 352), Praha-Vršovice (300 až 303, 316, 317, 328 až 330, 341 až 344, 353 až 356), Bohumín (304 až 306, 331 až 334, 357, 358), Liberec (314) a Trutnov (315).

 

Stroje sedmé série, vyráběné roku 1984, T466.2362 až T466.2410 a "průmyslové" T466.2508 až T466.2521 měly z výroby nové trakční motory TE 015 s vinutím kotvy zavařeným do komutátorů (v provozu tyto motory dostaly i některé lokomotivy dřívějších sérií), navíc byly počínaje strojem T466.2402 upraveny brzdové zdrže lokomotiv. Část strojů sedmé série měla zkušebně dosazenou jemnou filtraci oleje namísto dosavadních štěrbinových filtrů.

"Drážní" lokomotivy byly dodány do dep:

   Praha-Vršovice (362, 369, 380 až 383, 393 až 396, 404 až 406), Bratislava (363, 364, 373, 374), Ostrava (365 až 367, 377 až 379, 390 až 392, 402, 403), Leopoldov (368, 375, 376, 386 až 389, 400, 401), Hradec Králové (370) a Plzeň (371, 372, 384, 385, 397 až 399).

 

Osmá série, vyrobená roku 1985 a zahrnující lokomotivy T466.2411 až T466.2425 a T466.2522 až T466.2537, byla přidělena do dep ČSD následovně (mimo "průmyslové" stroje):

   České Budějovice (419 až 421) a Ostrava (422 až 425).

 

Poslední, devátá série lokomotiv, zahrnující stroje T466.2426 až T466.2453 a T466.2538 až T466.2541, byla vyrobena roku 1986. Stroje přicházející k ČSD byly do dep rozděleny takto:

   Brno-dolní (426 až 430), Ostrava (431 až 435, 444 až 453) a České Budějovice (436 až 443).

 

Některé lokomotivy z řady T466.2, určené (a označené) pro provoz na ČSD byly dodány do tzv. "drážního průmyslu", aniž byly jakkoliv přeznačeny (např. na řadu T466.25), jak to bývalo u lokomotiv podobného určení zvykem.

Byly to stroje určeny těmto podnikům: MO Košice (418), TSS Košice (359, 417), TSS Olomouc (360), TSS Ústí nad Labem (361), MO Bratislava (407), TSS Bratislava (414 až 416), TSS Hulín (408),  TSS Hradec Králové (409) a TSS Starý Plzenec (410 až 413).

 

Tyto stroje dnes nesou označení 742 6xx (359 > 601, 360 > 602, 361 > 603, 407 > 605, 408 > 606, 409 > 607, 410 > 608, 411 > 630, 412 > 631, 413 > 632, 414 > 643, 415 > 644, 416 > 645, 417 > 646, 418 > 647).

Podobně byla na řadu 742 6xx přeznačena též většina strojů "průmyslového" označení T466.25 (501 > 609, 502 > 610, 504 > 611, 505 > 612, 506 > 613, 507 > 614, 508 > 615, 509 > 616, 510 > 617, 511 > 618, 512 > 619, 513 > 620, 514 > 621, 518 > 622, 519 > 623, 520 > 624, 521 > 625, 523 > 626, 524 > 627, 525 > 628, 526 > 629, 532 > 642, 533 > 637, 534 > 638, 535 > 639, 536 > 640, 537 > 641, 538 > 633, 539 > 634, 540 > 635, 541 > 636).

 

Výčet lokomotiv původní řady T466.2 ČSD, dnes řady 742 ČD a ZSSK uzavírá lokomotiva dnešního označení 742 454-2, která je původní T466.2531, dodanou k vojenskému útvaru v Mošnově, kterou později převzaly do svého provozu ČD.

Podobným přeznačením prošla původní lokomotiva T466.2503, z výroby dodaná železničnímu vojsku v Pardubicích, která je dnešní 742 370-0.

 

742 254-6 a 742 309-8

Trutnovské stroje 742 309-8 a 742 254-6 byly jako první pro ČD vybaveny zásuvkami násobného řízení i na přední straně, tedy na straně delšího představku. Rekonstrukci provedly v rámci jejich MH oprav dílny ČMKS Lokomotivy v České Třebové v roce 2004. Obě lokomotivy tak většinou jezdí společně ve "dvojčeti", spojené delšími kapotami k sobě. Další úpravy toho typu lze očekávat i v budoucnu.

 

742 260-3

Liberecká lokomotiva 742 260-3 byla prozatím jako jediný jinak nerekonstruovaný stroj své řady vybavena regulační soustavou INTELO od firmy Lokel. Rekonstrukce byla provedena v rámci hlavní opravy roku 2002. 

 

742 369-2

Stroj T466.2369 byl z výroby vybaven centrálním elektronickým regulátorem, který soustředil veškeré řídící funkce lokomotivy, zajišťoval optimální nastavení a zatěžování naftového motoru, a současně značně zlepšoval využití adhezních vlastností lokomotivy použitím apriorní skluzové ochrany.

Touto úpravou si závod ČKD testoval nový typ regulace výkonu, který hodlal využít při výrobě lokomotiv typu D 12 E pro Vietnamské železnice.

Elektronický regulátor měl být po odzkoušení ze stroje T466.2369 zase odebrán, aby nebyla narušena technická unifikace celé řady T466.2. Výsledky zkoušek však byly natolik příznivé (úspora paliva cca 12% a podstatně lepší využití výkonu lokomotivy), že FMD rozhodlo osadit elektronickými

regulátory v rámci hlavních oprav i ostatní stroje řady T466.2. Dnes je tedy elektronickými regulátory (v modernější modulově řešené podobě) vybavena většina lokomotiv řady 742, postupně je však obdržela i část lokomotiv řady 740 (ex. T448.0) v průmyslu a u soukromých dopravců.

 

Stroj T466.2369 byl od roku 1985 nasazen jako adhezní do provozu na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov, kde pomáhal řešit složitou situaci s provozem tamních ozubnicových lokomotiv řady T426.0 a setrval tam až do roku 1988, kdy na ozubnicovou trať přišly stroje řady T466.3 (dnes 743). Dnešním domovem "prototypu" 742 369-2 je PS Čerčany, náležící pod DKV Praha.

 

742 429-4

Lokomotiva 742 429-4 byla roku 1995 rekonstruována v brněnské firmě Lokomont a byla do ní dosazena elektrodynamická brzda (EDB) s přirozeným chlazením pomocí odporníku umístěného nad  střechou kabiny strojvedoucího a zčásti i krátkého představku. 

Z důvodu čekání na povolení zkušebního provozu však stroj významněji do provozu zasáhl až v roce 1998 - TBZ byla vykonána 3.10.1997 a zkušební provoz začal v květnu 1998. I přes úspěšný provoz lokomotivy v Havlíčkově Brodě prozatím k dalším obdobným rekonstrukcím nedošlo.

 

742 520-0

Stroj 742 520-0 společnosti Viamont prošel v roce 2005 dosud nejrozsáhlejší modernizací spojenou především se snížením krátkého představku za účelem výrazného zlepšení výhledu z kabina na trať. Pro zachování této výhody i při jízdě ve dvojici pak byla zásuvka (UIC) násobného řízení vyvedena také na čelník na předním konci lokomotivy (na stranu

delší kapoty). Součástí této vzorové modernizace, která by měla být v budoucnu aplikována na další lokomotivy (snad i ČD), byla nezbytná přestavba hlavního rozváděče, úprava ovládacích pultů spojená s dosazením nových kontrolérů, přemístění skříně s bateriemi ke (zmenšené) palivové nádrži a řada dalších menších úprav.

 

Přehled výroby řady T466.2

Série

Označení lokomotiv

Kusů 

Rok výroby

Výrobní čísla

1.

T466.2001 až T466.2060

60

1977 až 1978

9964 až 10023

2.

T466.2061 až T466.2120

60

1978

10458 až 10517

3.

T466.2121 až T466.2180

60

1979

10821 až 10880

4.

T466.2181 až T466.2228

48

1980 až 1981

11640 až 11687 (stroj T466.2186 v.č. 11465)

5.

T466.2229 až T466.2288

60

1982 až 1983

12144 až 12203

6.

T466.2289 až T466.2361

73

1983

12723 až 12795

6.

T466.2501 až T466.2507

7

1983

12796 až 12802

7.

T466.2362 až T466.2410

49

1984

13130 až 13171 + 13174 až 13176 + 13126 až 13129

7.

T466.2508 až T466.2521

14

1984

 13112 až 13125

8.

T466.2411 až T466.2425

15

1985

 13193 až 13197 + 13598 až 13604 + 14139 až 14141

8.

T466.2522 až T466.2537

16

1985

13177 až 13192 

9.

T466.2426 až T466.2453

28

1986

14227 až 14254 

9.

T466.2538 až T466.2541

4

1986

14223 až 14226

 

 

Zdroje informací a poznámky k sekci

- ročenka časopisu DRÁHA 2006/2007 - Lokomotivy řady 742 třicetileté (L. Tomančák, V. Šafář)

- Malý atlas lokomotiv 2002 (J. Bittner, J. Křenek, B. Skála, M. Šrámek)

- ŽM atlas vozidel - Motorové lokomotivy ČD, ZSSK, průmyslu (J. Pernička, P. Kadeřávek a kolektiv)

- Pod značkou ČKD (B. Skála)

- osobní poznámky autora stránek

Poslední aktualizace 27.6.2007