Novinky na stránkách od minulosti až dodnes


Tato podstránka je jakousi kronikou tohoto webu a obsahuje nejen výpis novinek od samého zahájení provozu stránek, ale i události, které vzniku webu předcházely a které doprovází jeho existenci od počátku až dodnes.
Zakladatel stránek O prototypech, Rosťa Kolmačka, je v textu zastoupen označením "Admin", aby jednotlivé texty opravdu působily jako záznamy v kronice a ne jako výpis zásluh. Záznamy v kronice se dělí do těchto tří barevně rozlišených typů:

   - Výpis aktualizací - informace o obsahu jednotlivých aktualizací a s nimi souvisejících změnách na stránkách
   - Informace o stránkách - významné změny v podobě stránek, okolnostech jejich provozu nebo změny v týmu autorů
   - Širší souvislosti - informace o událostech (nejen) v životě Admina, majících nějaký vliv na provoz či existenci stránek

Zobrazit:           od roku:   do roku:    

rok 2023
Pracujeme na přípravě nových sekcí o lokomotivách řad 114.5, T669.0 (770) a T203.05.
31. 12. 2023Aktualizace 99. - Kompletně zrevidovány a doplněny byly sekce o řadách 775 (ex T678.0) a 776 (ex T679.0).
1. 9. 2023Aktualizace 98. - Přidána byla nová sekce o řadě 110 (ex E458.0), kompletně znovu zpracována (po stránce textů i části fotografií) byla sekce o řadě EM475.0.

rok 2022
31. 12. 2022Aktualizace 97. - Kompletně znovu zpracovány (po stránce textů i fotografií) byly sekce o řadách 745 (V100) a 17E.
1. 10. 2022Aktualizace 96. - Přidána byla nová sekce o řadě 748.4 (LDH 45 a LDH 70).

rok 2021
23. 12. 2021Aktualizace 95. - Přidána byla nová sekce o řadě 771.7 (ex T669.25), kompletně znovu zpracovány (po stránce textů i části fotografií) byly sekce o řadách S699.0 a 260 (ex S699.1). Dále byly doplněny fotografie u řad 184 a 263 (ex S499.2).
11. 11. 2021Téměř přesně rok po neplánovaném výpadku serveru se web opět rozbíhá, byť prozatím bez většiny "podpůrných funkcí". Tomu však předcházely desítky hodin programátorské práce kolegy Josefa Minaříka, aby zastaralé skripty původního webu přizpůsobil novému serveru, který pro web zajistil pan Zdeněk Itterheim. Majitel původního serveru totiž přestal úplně kominukovat, čímž se stala nedostupná i původní data z databáze, z nichž např. databázové tabulky musely být založeny zcela znova bez přesné znalosti podoby a obsahu tabulek předchozích (v nenávratnu tak zmizela např. uživatelská data a nastavení registrovaných uživatelů, naopak díky zrcadlení stránek na Webarchivu se podařilo obnovit popisky k drtivé většině všech fotografií).

rok 2020
8. 11. 2020Server Bilysklep.cz, na kterém téměř 20 let stránky běžely, má technický výpadek. Zpočátku se problém jevil jako banální záležitost vyžadující restart serveru, ale později se zjistilo, že server byl v provozovně, kde byl připojen k páteřní síti internetu, po tamních personálních oměnách shledán jako nežádoucí a byl odpojen zcela záměrně. Majitel serveru tak začal hledat novou lokaci pro jeho umístění, což bylo limitováno nejen probíhající pandemií COVID 19, ale i časovými možnostmi majitele.
1. 11. 2020Aktualizace 94. - Přidána byla nová sekce o řadě 748.5 (LDH 125).
30. 6. 2020Aktualizace 93. - Kompletně znovu zpracována (po stránce textů i fotografií) byla sekce o řadě 735 (ex T466.0).

rok 2019
31. 12. 2019Aktualizace 92. - Kompletně znovu zpracovány (po stránce textů i fotografií) byly sekce o řadách T444.0 (ex T444.0) a 725.2 (ex T444.02).

rok 2018
31. 12. 2018Aktualizace 91. - Kompletně znovu zpracovány (po stránce textů i většiny fotografií) byly sekce o řadách T475.15 a TL659.0.
10. 10. 2018Aktualizace 90. - Přidána byla nová sekce o řadě DH200, kompletně znovu zpracována (po stránce textů i části fotografií) byla sekce o řadě 726 (ex T444.1).
31. 3. 2018Aktualizace 89. - Aktualizovány byly sekce o řadách E10.0, S699.0 a T436.15. Zcela nově pojaty a novými snímky naplněny jsou Tapety na pracovní plochu Vašeho počítače.

rok 2017
31. 12. 2017Aktualizace 88. - Přidána byla nová sekce o řadě 719.7, kompletně znovu zpracována (po stránce textů i části fotografií) byla sekce o řadě 209 a doplněny byly fotografie k řadě 860.
11. 11. 2017Aktualizace 87. - Přidána byla nová sekce o řadě 452, kompletně znovu zpracovány (po stránce textů i části fotografií) byly sekce o řadách 162 a 812.
30. 6. 2017Aktualizace 86. - Kompletně znovu zpracována (po stránce textů i většiny fotografií) byla sekce o řadě 350.

rok 2016
27. 11. 2016Aktualizace 85. - Kompletně znovu zpracovány (po stránce textů i většiny fotografií) byly sekce o řadách 754 a 759.
15. 10. 2016Zprovozněn byl nový systém zobrazování vysvětlivek ke zkratkám - po najetí kurzorem myši nad zkratku se objeví její vysvětlení.
1. 6. 2016Aktualizace 84. - Přidána byla nová sekce o řadě 451 (ex EM475.1).

rok 2015
11. 12. 2015Aktualizace 83. - Aktualizovány byly texty a doplněny fotografie u řad 140 a 729, a dále byly doplněny fotografie u řad 710, T466.1 a 17E
15. 4. 2015Aktualizace 82. - Aktualizovány byly texty a doplněny fotografie u řad 169, A219.0 a u řady 710 byl kromě několika fotografií doplněn také přehled výrobních čísel strojů vyrobených v ČKD.

rok 2014
30. 10. 2014Aktualizace 81. - Kompletně zrevidována a doplněna byla sekce o řadě 460, doplněny byly fotografie do sekcí řad 835, T449.0, T475.0, T478.0 a T450.0.

rok 2013
31. 12. 2013Aktualizace 80. - Aktualizovány byly texty a doplněny fotografie u řady T476.05 a 718, aktualizován byl také text u řady 464.2.
29. 5. 2013Aktualizace 79. - Aktualizace textů a doplnění fotografií u řad 130, 773 a T466.1.