[800x600] 742503a.jpg

Lokomotiva 742 503-6, pronajatá firmě Viamont, stála společně s kmenovou Viamontí 742 520-0 v Bytčici na Slovensku 23.4.2007.

Foto:
Tomáš Isteník