[800x600] 150226pomjimky.jpg

Vzduchové jímky nad panelem vzduchotechniky ve strojovně lokomotivy 150 226-9.

Foto:
Rosťa Kolmačka