[800x600] 140stitek.jpg

Podobu nepůvodního výrobního štítku lokomotivy 140 045-6 znázorňuje další bonusový záběr.

Foto:
Karel Furiš