Prototypy & unikáty z řady TL659.0


TL659001d.jpg
Čerstvě dokončený prototyp TL659.001 během nabíjení baterií ještě v lokomotivce v Plzni - únor 1958.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Roman Skopal1024 × 700 pix229 KiB

TL659001e.jpg
Jiný pohled na stroj TL659.001 pořízený ještě v lokomotivce v Plzni - únor 1958.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Roman Skopal1024 × 710 pix219 KiB

TL659001g.jpg
Podobný, ale přesto jiný pohled na lokomotivu TL659.001 ve výrobním závodě byl pořízen po dalším postupu prací na její povrchové úpravě (vedle lokomotivy je tendr 935.2520) - březen 1958.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Pavel Strachota1024 × 690 pix225 KiB

TL659001f.jpg
Téměř dokončený stroj TL659.001 ještě bez finální povrchové úpravy pózuje na točně ve výrobním závodě - březen 1958.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Pavel Strachota1024 × 720 pix315 KiB

TL659001p.jpg
Náhoda popřála autorovi "reportážního" snímku, neboť pravděpodobně zachytil TL659.001 v závěsu s doprovodným motorovým vozem M262.0 po vykonání TPZ dne 24.2.1959 při dojezdu do stanice Beroun..
Sbírka: Bohumír Golda1024 × 660 pix239 KiB

TL659001q.jpg
Jen o pár okamžiků později oproti předešlému snímku pořízený záběr nově vyrobené TL659.001 mimo jiné dokazuje, že lokomotiva jede ve výkonu (viz tetelící se vzduch nad vozidlem) - zřejmě 24.2.1959.
Sbírka: Bohumír Golda1024 × 720 pix306 KiB

TL659001a.jpg
"Turbínka" TL659.001 na továrním snímku pořízeném v rámci propagačního focení na trati mezi Plzní a Prahou - únor 1959.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Pavel Strachota1024 × 730 pix197 KiB

TL659001b.jpg
Další ze série kvalitních továrních fotografií stroje TL659.001 vznikl u obce Bukovec na trati z Plzně do Prahy - únor 1959.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Rosťa Kolmačka1024 × 680 pix248 KiB

TL659001c.jpg
Další tovární snímek lokomotivy TL659.001 byl pořízen při stejné příležitosti - únor 1959.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Pavel Strachota1024 × 660 pix243 KiB

TL659001m.jpg
Více z boku zabraná lokomotiva TL659.001 na dalším snímku z propagačního focení na trati mezi Plzní a Prahou - únor 1959.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Pavel Strachota1024 × 650 pix189 KiB

TL659001h.jpg
Další tovární snímek bokorysu TL659.001 dokumentuje stylistickou čistotu designového návrhu prof. Zdeňka Kováře - únor 1959.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jan Beníšek1024 × 590 pix210 KiB

TL659001k.jpg
Těsně po 10. březnu 1959 lokomotiva TL659.001 odvezla z plzeňského seřaďovacího nádraží svůj první vlak, proto byl v soupravě mimo jiné zařazen dynamometrický vůz VÚD č. 962 vybavený dynamometrem firmy Amsler. Za pozornost stojí dva kotlové vozy řady R coby zásobní s palivem pro lokomotivu..
Foto: tovární snímek   Sbírka: Ing. Michal Dočkal1024 × 690 pix235 KiB

TL659001l.jpg
Svůj první nákladní vlak prováží TL659.001 po některém z dvoukolejných úseků trati z Plzně na Cheb - březen 1959.
Sbírka: Ing. Michal Dočkal1024 × 690 pix261 KiB

TL659001i.jpg
Po požáru ze dne 17. září 1959 poblíž zastávky Šťáhlavy byl prototyp TL659.001 zachycen z pravoboku na točně výrobního závodu v Plzni - září 1959.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jan Beníšek1024 × 700 pix288 KiB

TL659001j.jpg
Pohled na levobok požárem poškozeného stroje TL659.001 čekajícího na opravu v hale plzeňské Škodovky (na snímku je dobře patrná krytka výfuku pomocného motoru TATRA 111A) - září 1959.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jan Beníšek990 × 760 pix278 KiB

TL659001n.jpg
Po opravě následků požáru (viz přední část střechy) se lokomotiva TL659.001 přepravuje jako nečinná v závěsu zvláštního vlaku do Roudnice n. Lab. k novým jízdním zkouškám. Pronajatý vůz ČSD řady Ra byl zásobní s palivem, dtto pronajatý lůžkový vůz WLB 397 (ex Ala 1-0131 ex CIWL 3032; Kopřivnice 1927) sloužil k ubytování mechaniků a techniků výrobce v místě zkoušek. Snímek je ze 2. poloviny února 1960..
Foto: tovární snímek   Sbírka: Ing. Bohumil Krivý1024 × 680 pix248 KiB

TL659001o.jpg
Údolím Berounky v Dobřichovicích se vracela TL659.001 osazená rychlíkovým převodem ze zkušebních jízd u Roudnice nad Labem (via facti "TL699.001", šlo o jízdy rychlostí až 110 km/h) v čele zvláštního vlaku s kotlovým vozem/tendrem a s vozem WLB 397. Snímek dokazuje změnu barev v nátěrovém schématu po úpravách sání – 2. polovina května 1960..
Foto: Ing. Václav Chuchvalec   Sbírka: Bohumír Golda1024 × 660 pix213 KiB

TL659002c.jpg
Druhý prototyp krátce po vyrobení, TL659.002, v Plzni na Gottwaldově nádraží s vlastním z výroby speciálně upraveným kotlovým vozem/tendrem z Královopolské strojírny. Za ním je patrný měřící vůz ZVIL č. M520044 (ex M284.003) - březen 1960.
Foto: Karel Vendler   Sbírka: Miroslav Petr1024 × 620 pix187 KiB

TL659002h.jpg
Jediný známý společný snímek obou "Turbínek" TL659.002 a TL659.001 (upravené již dle své mladší sestry) byl pořízen v plzeňském lokomotivním depu u tzv. garáže z tehdejší nádražní lávky - léto 1960.
Sbírka: Ing. Ondřej Řepka1200 × 520 pix293 KiB

TL659002d.jpg
Po květnové havárii generační turbíny byl stroj TL659.002 opravován včetně úpravy střešní partie a z výfuku turbín byl demontován výměník. Poté byl nasazen na srovnávací trakční a konzumní zkoušky oproti TL659.001 mezi stanicemi Pačejov a Babín (dnes Horažďovice předměstí) - září 1960.
Foto: Karel Vendler   Sbírka: Miroslav Petr1024 × 670 pix292 KiB

TL659002f.jpg
Na cenném kvalitním snímku TL659.002 ze stanice Pačejov je dobře viditelné propojovací palivové potrubí (hadice) a tlakovzdušné (hadička) mezi lokomotivou a tendrem - září 1960.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jan Beníšek1024 × 620 pix217 KiB

TL659002g.jpg
Při stejné příležitosti pořízený snímek stroje TL659.002 (stále bez znaků „Škoda“ na čelech) se svým tendrem bez označení „ČSD“ dokumentuje vlastnictví výrobce ZVIL - září 1960.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jan Beníšek1024 × 630 pix233 KiB

TL659002k.jpg
Bližší pohled na měřící vůz ZVIL č. M520044 z roku 1958, jenž byl do ledna 1957 motorovým vozem M284.003, při odjezdu ze stanice Pačejov v soupravě s "Turbínkou" TL659.002 - září 1960.
Foto: tovární snímek   Sbírka: Jaroslav Wagner1024 × 650 pix257 KiB

TL659002b.jpg
Turbínová lokomotiva TL659.002 byla na Gottwaldově nádraží v Plzni zachycena ještě před zářijovým předáním do pravidelného provozu ČSD - srpen 1962.
Foto: Karel Vendler   Sbírka: Miroslav Petr1024 × 680 pix209 KiB

TL659002e.jpg
Po opravě trvající celé dva roky znovu plně provozní TL659.002 stojí odstavena mezi 1. a 2. nástupištěm stanice Plzeň Gottwaldovo nádraží - duben 1965.
Foto: Karel Vendler   Sbírka: Zdeněk Michl st.1024 × 670 pix277 KiB

TL659002j.jpg
Dle postavení neschopné lokomotivy TL659.002 v kolejišti stanice Planá u Mariánských Lázní došlo k její poruše dne 30. září 1965 na chebské trati při cestě zpět do Plzně. Na čele lokomotivy lze tušit v obrysu narychlo provedenou hvězdu - podzim 1965.
Foto: Ing. Pavel Dočkal   Sbírka: Ing. Michal Dočkal1024 × 680 pix235 KiB

TL659002i.jpg
Obdobný snímek TL659.002 ze stanice Planá u Mariánských Lázní prokazující na kotlovém voze/tendru již popisy dle normálií ČSD. Je patrné dodatečně dosazené regulačně-vyrovnávací tenké potrubí tlakového vzduchu, propojující armatury na čelech kotle tendru - podzim 1965.
Foto: Ing. Pavel Dočkal   Sbírka: Ing. Michal Dočkal1024 × 630 pix224 KiB

TL659002a.jpg
Po demontážích turbosoustrojí a dalších zařízení strojovny provedených výrobcem v roce 1966 (který vrátil znaky „Škoda“ na čela) stálo vozidlo ex TL659.002 odstaveno v depu Plzeň a čekalo coby majetek VŠD na transport do Žiliny - zřejmě březen 1967.
Foto: Karel Vendler   Sbírka: Miroslav Petr1024 × 690 pix294 KiB

TL659002podvozky.jpg
Někde pod zemí dodnes existující podvozky prototypu TL659.002 byly na žilinském Velkém Dielu zdokumentovány 13.6.1983.
Foto: Dr. Ing. Aleš Lieskovský   1024 × 700 pix392 KiB


Zobrazeno 29 z celkem 57 dostupných snímků této řady a celkem 12455 fotografií na stránkách.