Tiráž - informace o stránkách, autorech a aktualizacích


Základní informace o stránkách

Stránky O lokomotivních unikátech a prototypech na kolejích České a Slovenské republiky byly na internetu poprvé spuštěny 15. září roku 2001, od té doby jsou prakticky bez přestání doplňovány o nové fotografie a popisy především méně známých lokomotivních řad, ale také o informace o dnes běžných řadách, které můžeme potkat v pravidelném provozu (vždy však s upozorněním na vozidla která se od ostatních strojů své řady v něčem odlišují).

Stránky vytváří a spravují Rosťa Kolmačka , Martin Třískala a Josef Minařík spoluautory pak jste Vy všichni, kteří stránky obohacujete svými fotografiemi a cennými informacemi. Ty můžete kdykoliv zasílat na e-mail těchto stránek, který je prototypy@email.cz.
Za všechna Vaše přispění, tolik důležitá pro to, aby se Vám stránky líbily a abyste z nich vždy odcházeli potěšeni a obohaceni, Vám patří náš velký dík!


Poděkování autorům fotografií, textových zdrojů a majiteli serveru

Protože už počet těch, kteří na stránky přispěli svými fotografiemi, přesáhl číslovku 500, nemůžeme poděkovat všem jednotlivě. Přesto alespoň hromadně upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste tyto stránky obohatili třeba "jen" o jedinou fotografii. Vaše ochota přispět a podělit se o své poklady s ostatními velice těší nejen nás, ale určitě všechny, kdo se na stránky přišli podívat!

Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomohli získat jakékoliv informace o jednotlivých řadách či vozidlech, které Vám prostřednictvím stránek předáváme v textové podobě.
Těmito "konzultanty" nebo autory textů sestavených přímo pro tyto stránky byli a jsou:
Ing. Martin Hejl
Ing. Pavel Stupka
Ing. Vladimír Hranoš
Ing. Bohumil Skála
Ing. Petr Mirčev
Ing. Josef Bosáček
Ing. Jiří Adamovský
Ing. Pavel Šiman
Robert Škrlant
Leoš Tomančák
Josef Motyčka
Jaroslav Wagner
Josef Gulík
Josef Tichý
Radek Čupr
Bohuslav Zeman
Pavel Strachota
Václav Šafář
Michal Martínek
Michal Kozuk

V neposlední řadě uvádíme seznam zdrojů, ze kterých jsme především čerpali při práci na sekcích stránek věnovaných jednotlivým lokomotivním řadám. Vzhledem k tomu, že jsme pro každou řadu použili několika zdrojů, uvádíme autory pramenů pro každou řadu zvlášť v dolní části stránky s jejím popisem. Těmi nejčastěji využívanými zdroji informací pro nás jsou:
- časopisy DRÁHA, ŽELEZNIČNÍ MAGAZÍN, ŽELEZNICE, SVĚT ŽELEZNICE a ZÁJMY STROJVŮDCE
- internetové stránky K-REPORT, PAROSTROJ, STRÁNKY PŘÁTEL ŽELEZNIC (včetně STATISTIKY Michala Kozuka)
- atlasy vozidel a monografie vozidel ŽELEZNIČNÍHO MAGAZÍNU, atlasy kolejových vozidel Ing. Skály a Ing. Beka
- technická dokumentace a příručky pro obsluhu k jednotlivým lokomotivním řadám
Zvláštní poděkování patří Ing. Petrovi Adámkovi za bezproblémový webhosting, bez kterého by tyto stránky nemohly existovat!


Informace o aktualizacích

 Na tomto místě jste byli po několik let zvyklí nacházet informace o poslední a plánovaných budoucích aktualizacích stránek. Vzhledem k duplicitě těchto údajů na tomto místě a na stránce "Novinky" jsme se rozhodli uvádět údaje o aktualizacích již pouze v "Novinkách". Na tomto místě v budoucnu najdete statistické údaje o stránkách.

Děkujeme za pochopení!